‘’ἐλευθέρους ἀφἢκε πάντας ὁ θεός οὐδένα δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκεν” – Αλκιδάμας

‘’ἐλευθέρους ἀφἢκε πάντας ὁ θεός οὐδένα δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκεν”

— Αλκιδάμας (4ος αι. π.Χ., ήταν ρήτορας και σοφιστής από την Ελαία της Μικράς Ασίας, υπήρξε μαθητής του Γοργία)

Άλλος ένας ‘άγνωστος’ αρχαίος πρόγονος που ξεκάθαρα αναφέρεται σε Θεό καί όχι ‘θεούς’. Αυτό δε που λέει  αποτελεί ορθή πίστη καί για εμάς τους Ορθοδόξους σήμερα. Ελευθέρα βούλησις…Μόνοι μας, με τις επιλογές μας, είτε στο νοητικό είτε στο πρακτικό επίπεδο, καθιστούμε τις ταλαίπωρες υπάρξεις μας δούλες (των παθών, της αμαρτίας, κλπ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: