Πόσο πραγματικά παλαιά είναι η Ελληνική γλώσσα και γραφή;

Ο Ακουσίλαος από το Άργος, ένας πολύ λίγο γνωστός αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, υπήρξε μια πολύ σημαντική φιγούρα για την αρχαία Ελληνική Ιστορία (της Μυθολογίας συμπεριλαμβανομένης). Για να γίνει κατανοητό, υπήρξε μια από τις κύριες ‘πηγές’ των μεταγενεστέρων του Ιστορικών και Μυθογράφων.

Το λεξικόν Σούδα (το οποίο αντλεί πληροφορίες από αρχαίες πηγές, οι οποίες υπήρχαν και φυλάσσονταν τον καιρό της συγγραφής του, δηλαδή πριν οι Σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας κάψουν και λεηλατήσουν την Κωνσταντινούπολη, στερώντας από την Ανθρωπότητα πολύτιμα αρχαία μνημεία πολιτισμού και γνώσης) αναφέρει:

‘Ακουσίλαος Κάβα υιός Αργείος, από Κερκάδος πόλεως ούσης Αυλίδος πλησίον, ιστορικός πρεσβύτατος. Έγραψε δε Γενεαλογίας εκ δέλτων χαλκών, άς λόγος ευρείν τον πατέρα αυτού ορύξαντά τινα τόπον της οικίας αυτού’.

Ο Ακουσίλαος υπήρξε λοιπόν ένας ‘ερασιτέχνης αρχαιολόγος’ και εκδότης των κειμένων που βρήκε. Σημαντικές παρατηρήσεις είναι οι εξής:

α) βρήκε πλάκες χάλκινες με χαραγμένα γράμματα – ολόκληρες ιστορίες,

β) οι πλάκες αυτές, προφανώς, ήταν στην ίδια γλώσσα με αυτή που ο Ακουσίλαος καταλάβαινε απλώς ανήκαν σε παλαιότερη εποχή,

γ) Οι ιστορίες που καταγράφονταν στις πλάκες αφορούσαν γεγονότα τόσο πριν όσο και λίγο μετά τον Κατακλυσμό (τούτο είναι ξεκάθαρο από τις πηγές που διαθέτουμε, οι οποίες είναι: Δαμάσκιος, Πλάτων, Σχ. Θεοκρίτου, Φιλόδημος, Απολλόδωρος, Κλήμης, Δίδυμος στον Μακροβ., Παυσανίας, Σχ. Απολ.Ροδ., Σχ. Ησιόδου, Σχ. Ομήρου, Σχ. Νικανδ., Σχ. Πινδ., Στράβων),

δ) λογικό συμπέρασμα: οι Έλληνες είχαν γραφή ήδη προ του Κατακλυσμού. Η δε γλώσσα και γραφή δεν άλλαξε πολύ από τότε, ώστε αρκετές χιλιετίες μετά ένας μεταγενέστερος Έλλην, ο Ακουσίλαος, να βρει και να καταγράψει-δημοσιεύσει τις πανάρχαιες εκείνες ιστορίες.

Ισίδωρος Άγγελος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: