Νουθεσίες Αγίων – 2

Στη συγκεκριμένη σειρά δημοσιεύσεων θα παραθέσουμε επιλεγμένα κείμενα-νουθεσίες Αγίων της Ορθοδοξίας. Σύντομα, απλά και κατανοητά προς ωφέλεια όλων των αγωνιζομένων, συνειδητών, Ορθοδόξων Χριστιανών.

1. “Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από τό νά έχει κανείς αναπαυμένη τή συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του- πετάει.” – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

2. “Ή σκέπη καί ή πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σέ όλους τούς ανθρώπους, τήν βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τόν εαυτό τους από τήν αμαρτία.” – Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

3. “Νά εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και Πατριάρχης νά είσαι, άν δέν εξομολογείσαι, δέν σωζεσαι.” – Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

4. “Αρετή πού δέν ασκείται έμπρακτα, γρήγορα κάτω από τήν επήρεια των διαφόρων περιστάσεων εξαφανίζεται.” – Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

5. “Μή θέλεις νά κρατείς ανέμους στήν παλάμη σου, δηλαδή πίστη δίχως έργα.” – Ισαάκ ο Σύρος

6. “Όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σ’ αυτή τή ζωή.” – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

7. “Ή εξομολόγηση είναι ένας τρόπος, γιά νά έλθει ο άνθρωπος στον Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης τού Θεού στον άνθρωπο.” – Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

8. “Μή θέλεις νά μέ πείσεις με τά λόγια, άλλα μέ τά έργα. Μισώ τή διδασκαλία πού είναι αντίθετη μέ τόν τρόπο ζωής.” – Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: