Η αγαθή φρόνηση ως απαραίτητο συνεκτικό συστατικό της Οικογένειας και της Πολιτείας – Όμηρος

Παραθέτουμε το αρχαίο κείμενο και την νεοελληνική του απόδοση, έπειτα μια συνοπτική ανάλυση αυτού.

hom4

Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Ζ, Στίχοι 160-162

Αρχαίο κείμενο:

τώ δέ γυνή Προίτου επεμήνατο, δί’ Άντεια, κρυπταδίη φιλότητι μιγήμεναι. Αλλά τόν ού τι πείθ’ αγαθά φρονέοντα, δαϊφρονα Βελλεροφόντην

Απόδοση:

μ’ αυτόν η γυναίκα τού Προίτου ξετρελλάθηκεν, η θεϊκή Άντεια, καί κρυφά μέ φιλότητα (μαζί του) ήθελε νά σμίξη. αλλ’ αυτόν δέν έπειθε επειδή αγαθά φρονούσε, τόν γενναίο Βελλεροφόντη

Ανάλυση

Αυτός ο οποίος φρονεί αγαθώς δέν μοιχεύει. Βάσει αυτής τής διαπιστώσεως, δυνάμεθα νά κατανοήσουμε τό βαθύτερο αίτιον τού φαινομένου αυτού (μια πρόχειρη ματιά στις στατιστικές των τελευταίων δεκαετιών που δείχνουν αυξητική κλιμάκωσή του θεωρούμε πως είναι αρκετό πειστήριο), ειδικώς στήν εποχή μας. Αποδεικνύεται πώς οι άνθρωποι τού σήμερα φρονούν κατά πολύ λιγότερο αγαθώς από όσο θά έπρεπε. Τά αποτελέσματα είναι καταστροφικά σε όλα τά επίπεδα, μέ πρώτο καί κύριο τήν διάλυση τής οικογενείας, τό οποίον, όμως, βαθμιαίως διαλύει και τήν ευρύτερη πολιτεία. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία τού νά φρονεί κανείς αγαθώς. Όλη σχεδόν η φιλοσοφική προσπάθεια τών Ελλήνων ανά τούς αιώνες ήταν στήν κατεύθυνση τής αγαθής φρονήσεως. Επίσης, τά πολιτικά συστήματα πού επιχειρούσαν νά εφαρμόσουν, ή πρότειναν, ήταν στήν κατεύθυνση τού νά διαπλάσουν όσο τό δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μέ αγαθή φρόνηση. Να προστεθεί, βεβαίως, ότι ‘αγαθώς φρονείν’ δίχως ένθεη στάση ζωής είναι για τον Όμηρο και τους Φιλοσόφους αδιανόητη. Η εγκατάλειψις λοιπόν της θρησκευτικότητος ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους, εκ μέρους της πλειοψηφίας των σύγχρονων ανθρώπων, δίδει μια πρώτη όσο και σαφή απάντηση αναφορικά με το ‘πυρηνικό’ αίτιο της σήψης. Καθώς ‘δίχως Θεό’ όλα επιτρέπονται, χωρίς αιδώ, χωρίς αναστολές.

Ισίδωρος Άγγελος

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: