Η Τριαδικότητα του Όντος διατυπωμένη από τον Όμηρο

Στο παρόν άρθρο θα καταδείξουμε πως ο Όμηρος γνώριζε και κήρυττε την Τριαδικότητα του Θείου Όντος, χρησιμοποιώντας τον αναλυτικό τρόπο των αρχαίων Φιλοσόφων και ουχί αυθαιρετώντας, όπως ίσως μερικοί να υποθέσουν.

omiros2-630x400

Στην Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Δ, Στίχος 288, συναντάμε μια ‘στερεότυπη’ (καθώς επαναλαμβάνεται αρκετές φορές εντός του έργου) επίκληση-ευχή-προσευχή των Ομηρικών ηρώων:

Ζευ τε πάτερ και Αθηναίη και Άπολλον

Όπως βλέπουμε, αναφέρει τρία ονόματα. Θεωρούμε πως τούτο είναι υποδηλωτικόν της Τριαδικότητος του Όντος, επίκληση στο Όντως Όν, και το τεκμηριώνουμε ως ακολούθως:

Ζευς = ο Ζευγνίων, αυτός που ενώνει (το Παν, προφανώς) αλλά καί παρέχων το Ζήν (ο Ζευς, του Ζηνός, τον Ζήνα, ω Ζευ), δηλαδή χορηγός της Ζωής (αυτό είναι απευθείας ερμηνεία παρμένη από αρχαίο, Ορφικό κείμενο, όχι δική μου), ο έχων την ‘πατρική’ ιδιότητα, ‘θεών και ανθρώπων’ όπως μας αναφέρει αλλού ο Όμηρος

Αθηνά = εκ του ‘αθανής’ που σημαίνει αθάνατος, αιώνιος. Ένεκα της απεικονίσεως της Θείας Σοφίας με το είδωλο-όνομα της Αθηνάς, μας επιτρέπεται να ‘μεταφράσουμε’ το δεύτερο αυτό όνομα ως ‘Αθανής Σοφία

Άπολος = (όχι Απόλλων! προσοχή!) ο μή έχων πόλο, πολικότητα. Εν ολίγοις, ο πανταχού παρών καί όχι περιορισμένος εις ένα σημείο ή κατεύθυνση.

Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρη αποκάλυψη Ιδιωμάτων του Όντος, του Θεού, ως: Ενοποιού, Ζωοδότη, Αθανάτου, Σοφού, Πανταχού παρόντος και Πατρός. Και βέβαια Τριαδικότητα, καθώς ένας Όμηρος που δεν χρησιμοποιεί απολύτως τίποτα τυχαίο, δεν θα τοποθετούσε τρία στον αριθμό -και αυτά τα συγκεκριμένα, επιπροσθέτως- ονόματα στην ‘στερεότυπη’ ευχή των ηρώων του, ει μή μόνον εφόσον ήθελε να καταδείξει κάτι τέτοιο.

Ισίδωρος Άγγελος

(Υ.Γ. Θα ακολουθήσει άρθρο απευθείας από τα ‘Ορφικά’ κείμενα όπου, πέραν πάσης αμφιβολίας, θα καταδειχθεί πως και οι Ορφικοί υπήρξαν Μονοθεϊστές. Ήδη έχουν προηγηθεί σειρά άρθρων μας που καταδεικνύουν πως και οι -Προσωκρατικοί Φυσικοί- Φιλόσοφοι υπήρξαν παρομοίως Μονοθεϊστές. Όταν λοιπόν ο Όμηρος εθεωρείτο η ‘βάση’ για όλους αυτούς, τι ακριβώς μας κάνει να πιστεύουμε πως εκείνος θα διέφερε στην πίστη αυτή; )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: