Σοφός και Σοφία κατά τον Επίκτητο

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον Στωικό Φιλόσοφο Επίκτητο περί σοφίας και σοφού ανθρώπου.

200px-Epictetus

Ό Επίκτητος, ό στωικός φιλόσοφος, λέει: πώς ό άνθρωπος πού δεν είναι σοφός, κατηγορεί τούς άλλους ανθρώπους, όταν δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως πρέπει.

Εκείνος πού αρχίζει να κατακτά τη σοφία, συνεχίζει, κατηγορεί τον εαυτό του.

Ο σοφός όμως είναι άνθρωπος πού δεν κατηγορεί ούτε τον εαυτό του, ούτε τούς άλλους ανθρώπους.

«Σοφός άνθρωπος», σύμφωνα με τον φιλόσοφο, «είναι εκείνος ο όποιος πλήρως παραδόθηκε στα χέρια του Οικουμενικού Νου».

NovoScriptorium: Όπως διαπιστώνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο που οι παλαιότεροι Φυσικοί Φιλόσοφοι μιλούσαν για έναν Θεό και απόλυτο συσχετισμό της έννοιας ‘Φιλοσοφία’ με Εκείνον, έτσι και ο Επίκτητος. Το Όντως Όν, ο Θεός Δημιουργός δηλαδή, ταυτίζεται πολλάκις από τους Φιλοσόφους και με τον ‘Νου’. Είναι άλλο ένα ιδίωμα του Όντος να αποτελεί τον ‘Οικουμενικό Νου‘. Σοφός άνθρωπος (όχι αντικειμενικά ‘σοφός’, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει σε άλλα άρθρα) μπορεί να λογιστεί μόνον όποιος έχει παραδοθεί πλήρως στον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει μηδενίσει το ‘εγώ‘ και το ‘θέλω‘, δεν ζει πια με ‘ίδιον θέλημα‘ αλλά έχει καρδιακά αποδεχτεί το ‘θέλημα του Θεού‘, όποιο και να είναι αυτό για εκείνον και την ζωή του. Εξαιρετική ομοιότητα με την αντίστοιχη Ορθόδοξη Χριστιανική στόχευση.

Ισίδωρος Άγγελος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: