Πίνδαρος – Το καλό και η ευδαιμονία προέρχονται αποκλειστικώς εκ Θεού

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε δύο αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο.

Pindar_statue

Ολυμπιόνικος Ι, Στίχοι 99-100

Αρχαίο κείμενο: «το δ’ αιεί παράμερον εσλόν ύπατον έρχεται παντί βροτών»

Απόδοση: «το πιο μεγάλο καλό για τον καθένα είναι αυτό που καθημερινά τον συντροφεύει»

NovoScriptorium: Σε αυτό το απόσπασμα ο Πίνδαρος εννοεί την Παιδεία του κάθε ανθρώπου, τις αξίες και τις επ’ αγαθώ διαθέσεις του. Καθώς ‘έξις Δευτέρα φύσις’, όταν ο άνθρωπος έχει εθιστεί στην ενάρετη ζωή, τότε έχει διαρκώς τον καλύτερο σύντροφό του μαζί. Διότι όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος ‘η Παιδεία είναι ένας έτερος ήλιος για τους πεπαιδευμένους’. Όταν δε οι Φιλόσοφοι αναφέρονταν σε ‘Παιδεία’ εννοούσαν, όπως έχουμε εξηγήσει, ακριβώς μια ζωή που κέντρο έχει τον Θεό και σκοπό την απόκτηση αρετών.

Ολυμπιόνικος ΙΙ, Στίχοι 15-22

Αρχαίο κείμενο: «των δε πεπραγμένων εν δίκα τε και παρά δίκαν αποίητον ουδ’ αν Χρόνος ο πάντων πατήρ δύναιτο θέμεν έργων τέλος. Λάθα δε πότμω σύν ευδαίμονι γένοιτ’ αν. εσλών γάρ υπό χαρμάτων πήμα θνάσκει παλίγκοτον δαμασθέν, όταν θεού Μοίρα πέμπη ανεκάς όλβον υψηλόν»

Απόδοση: «Όσα έχουν γίνει με δίκιο ή χωρίς δίκιο, ούτε ο Χρόνος, ο πατέρας των πάντων, θα μπορούσε να τα σβήσει σαν να μην έγιναν ποτέ. Μονάχα με την ευτυχία ξεχνιούνται. Γιατί το επίμονο κακό πεθαίνει δαμασμένο απ’ την χαρά λαμπρών έργων, όταν μοίρα θεού υψώνει τη μεγάλη ευτυχία»

NovoScriptorium: Μονάχα η ευδαιμονία, γράφει ο Πίνδαρος, θα μπορούσε να ‘σβήσει’ όλες τις διάφορες ταλαιπωρίες που ένας άνθρωπος βίωσε στη ζωή του. Αυτές οι ταλαιπωρίες καλούνται ‘επίμονο κακό’. Τούτο δαμάζεται μόνο όταν οριστεί από τον Θεό! Τότε μόνο θα έρθουν εκείνες οι χαρές που θα ‘σβήσουν’ τα παρελθόντα κακά. Συνεπώς, ο Πίνδαρος πιστεύει βαθύτατα ότι το καλό και η ευδαιμονία προέρχονται αποκλειστικώς εκ Θεού. Εφόσον η πηγή αυτών είναι ο Θεός, αν ο άνθρωπος θέλει να συνεχίσει να ελπίζει ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, λογικό και υπεύθυνο είναι να βρίσκεται πλησίον του Θεού, με πίστη, δοξολογία, έργα.

Ισίδωρος Άγγελος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: