Ησίοδος – Θεία βουλήσει γίνονται τα πάντα

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε δύο αποσπάσματα από τον αρχαίο ποιητή Ησίοδο.

image001(3846)

Έργα και ημέραι, Στίχοι 100-105

Αρχαίο κείμενο: «άλλα δε μύρια λυγρά κατ’ ανθρώπους αλάληται. Πλείη μέν γάρ γαία κακών, πλείη δε θάλασσα. Νούσοι δ’ ανθρώποισιν εφ’ ημέρη, αί δ’ επί νυκτί αυτόματοι φοιτώσι κακά θνητοίσι φέρουσαι σιγή, επεί φωνήν εξείλετο μητίετα Ζεύς. Ούτως ούτι πη έστι Διός νόον εξαλέασθαι»

Απόδοση: «Κι άλλα αμέτρητα είναι τα βάσανα που περιτριγυρίζουν τους ανθρώπους. Γιατί γεμάτη συμφορές είναι η γη, το ίδιο και η θάλασσα. Αρρώστιες απρόσκλητες συχνάζουν στους ανθρώπους, άλλες την ημέρα κι άλλες τη νύχτα, φέρνοντας σιωπηλά βάσανα στους θνητούς, γιατί ο συνετός Ζεύς αφαίρεσε από αυτές την μιλιά. Έτσι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγη κανείς από τις αποφάσεις του Διός»

NovoScriptorium: Ο Ησίοδος διατυπώνει την θέση πως από τις αποφάσεις του Διός (Θεού) δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς. Επίσης, ότι η ζωή του ανθρώπου είναι δύσκολη και γεμάτη βάσανα. Φαίνεται πως συμφωνεί λοιπόν με τον Πίνδαρο που θεωρούσε ότι οι χαρές στη ζωή είναι λιγοστές ενώ οι συμφορές πλήθος. Όσο για τις ‘αποφάσεις του Διός’, ουσιαστικώς επαναλαμβάνει την κοινή θέση Πινδάρου, Ομήρου αλλά και των Φιλοσόφων ότι τα πάντα γίνονται ‘βουλήσει Θεού’.

Έργα και ημέραι, Στίχος 108

Αρχαίο κείμενο: «ως ομόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τα’ άνθρωποι»

Απόδοση: «θεοί και άνθρωποι θνητοί την ίδια έχουν καταγωγή»

NovoScriptorium: Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα άρθρα μας περί ‘θεών’ και ‘θεού’ στα κείμενα των αρχαίων Φιλοσόφων και Ποιητών. Υπήρξαν άνθρωποι παλαιότερης εποχής, οι οποίοι ένεκα των μεγάλων τους επιτευγμάτων έλαβαν τιμές εις το διηνεκές από τους υπολοίπους ανθρώπους, ‘θεοποιήθηκαν’. Όπως με σαφήνεια είναι διατυπωμένο στον Όμηρο, υπήρχαν άνθρωποι που και κατά τη διάρκεια του βίου τους –όχι δηλαδή μετά θάνατον- ετιμώντο ως ‘θεοί’ στον δήμο τους. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πέραν πάσης αμφιβολίας ότι όταν μιλάμε περί ‘θεών’ δεν αναφερόμαστε σε ουράνια πλάσματα κλπ. Όπως γράφει και ο Ησίοδος, ‘ομόθεν γεγάασι’, και όπου ‘γενιά’ εκεί και ‘αίμα’. Ξεκάθαρα λοιπόν οι ‘θεοί’ είχαν σάρκα και οστά. Τέλος, να προσθέσουμε ότι ο Ζεύς αναφέρεται παντού στα κείμενα, ειδικώς του Ομήρου, ως ‘πατήρ θεών και ανθρώπων’.

Ισίδωρος Άγγελος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: