Ανασκάπτοντας ένα μεγάλο ταφικό μνημείο στην Αιτωλία

Από Διάλεξη της Ο. Βικάτου και του Ν. Μιχαηλίδη

«Κατά την κατασκευή της Ιόνιας Οδού εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά μέλη ταφικού μνημείου στη θέση «Ρηγαίικα» Μεσολογγίου σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από την αρχαία Καλυδώνα. Η ανασκαφή έφερε στο φως έναν ογκώδη λιθοσωρό από λιθοπλίνθους ψαμμίτη και λευκού ασβεστόλιθου, οι οποίοι καταλάμβαναν μέρος της κοίτης αρχαίου λατομείου.

Aitolia_tafiko_mnhmeio_1.jpg

»Η αποτύπωση και τεκμηρίωση του αρχαιολογικού υλικού υλοποιήθηκε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες (3d laser scanner, animation κ.λπ.), με χρήση επίγειου ψηφιακού σαρωτή και με παραγόμενα λεπτομερή σχέδια. Οι λίθοι μεταφέρθηκαν σταδιακά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο 510 μ. δυτικά της ανασκαφής και ακολούθησε η συντήρηση και η συστηματική τεκμηρίωσή τους. Η λεπτομερής μελέτη τους οδήγησε στο συμπέρασμα πως ανήκαν σε επίμηκες μνημειακό ταφικό κτίσμα, μορφής υπερμεγέθους ψηλού βάθρου με τη διάρθρωση: ευθυντηρία, κρηπίδα, τοιχοβάτη, ισόδομη τοιχοποιία και στέψη. Επάνω του ήταν τοποθετημένοι τρεις δωρικοί κίονες και τουλάχιστον μια επιτύμβια στήλη, πλαισιωμένα από περιμετρικό στηθαίο.

»Βασικό υλικό δομής ήταν ο καλής ποιότητας λευκός σκληρός ασβεστόλιθος, ενώ η ευθυντηρία και το εσωτερικό της κατασκευής ήταν από ασβεστιτικό ψαμμίτη. Οικοδομικά στοιχεία μαρτυρούν πως επρόκειτο για δαπανηρό έργο, που ξεπερνούσε κατά πολύ το μέσο όρο, εκτελεσμένο από εξειδικευμένο συνεργείο.

»Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώθηκαν σε λεπτομερή σχέδια γραφικής σύνθεσης του μνημείου (ταύτιση θέσεως κάθε λίθου). Τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι αρκετά στον αριθμό, ώστε να είναι ασφαλής η γραφική του αποκατάσταση. Το σωζόμενο αυθεντικό υλικό του μνημείου δύναται να αναστηλωθεί, αποκαθιστώντας τη μορφή ενός σημαντικού ταφικού αρχιτεκτονήματος της περιοχής».

(Πηγή: https://www.archaiologia.gr/blog/2018/04/24/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: