Πώς πρέπει να αγαπά ο άνδρας την γυναίκα του κατά τον Όμηρο;

Παραθέτουμε και αναλύουμε εδώ ένα απόσπασμα από την Ομήρου Ιλιάδα.

omiros_905674411

Ραψωδία Ι, Στίχοι 341-343

Αρχαίο κείμενο: «επεί ός τις ανήρ αγαθός καί εχέφρων τήν αυτού φιλέει καί κήδεται, ως καί εγώ την εκ θυμού φίλεον»

Απόδοση: «μά κάθε άνδρας αγαθός καί εχέφρων τήν δική του αγαπά καί κήδεται, όπως καί εγώ αυτήν ολόψυχα αγαπούσα»

NovoScriptorium: Το απόσπασμα αυτό αναφέρεται στην ‘σύγκοιτη’, δηλαδή στην σύζυγο. Μας διδάσκει ότι ο αγαθός και εχέφρων άνδρας την γυναίκα του αγαπά και φροντίζει. Επίσης, αναφέρει για αυτήν την εξής πρόταση: ‘την εκ θυμού φίλεον’, δηλαδή ‘την αγαπώ με όλο μου το είναι, με την ψυχή μου’. Τόσο πολύ πρέπει να αγαπά ο άνδρας την σύζυγό του! Και αυτό το λέει ένας από τους πιο τρανούς πολεμιστές, ο Αχιλλέας, όχι κάποιος ρομαντικός ποιητής ή καλλιτέχνης.

Το δίδαγμα εκ του αντιθέτου που λαμβάνουμε από αυτό το απόσπασμα είναι ότι κάθε άνδρας που δεν αγαπά με όλο του το είναι την σύζυγό του και δεν την φροντίζει, αυτός ο άνδρας είναι κακός και άφρων.

Ας σκεφτούμε ποια είναι η συμπεριφορά μας σήμερα στις  διαπροσωπικές σχέσεις και, ακόμη περισσότερο, εντός Γάμου.

Ισίδωρος Άγγελος

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: