Λόγοι Σοφίας, λόγοι ωφελείας – 3

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας Ορθοδόξων Πατέρων και Ασκητών.

Ασκητής στο σπήλαιο

“Είναι αδύνατο να καρποφορήσει κανένας χωρίς την αδιάλειπτη θύμηση του Κυρίου και την απότοκό της καθαρότητα της καρδιάς και του νου από κάθε πονηρή σκέψη. Χωρίς τη θέωση του νου, όχι ν’ αγιαστεί, αλλά ούτε να σωθεί ο άνθρωπος δεν είναι ενδεχόμενο” – Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

“Με όποιον είναι απαλλαγμένος από την οίηση και την ανθρωπαρέσκεια, ακόμα κι αν ολόκληρη η στρατιά των δαιμόνων συγκρουστεί μαζί του, μήτε να τον πλησιάσει δε θα μπορέσει, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων” – Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

“Ας προσέχουμε τον εαυτό μας με φόβο Θεού, μέχρις ότου η συνείδησή μας ελευθερωθεί και μαζί της κι εμείς και πραγματοποιηθεί ένωση ανάμεσα σ’ αυτήν και σ’ εμάς. Και τότε η συνείδηση γίνεται φύλακάς μας και μας δείχνει πού σφάλλουμε” – Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής

“Αν απαλλαγεί ο νους από κάθε ελπίδα αυτού του κόσμου, αυτό είναι το σημείο ότι πέθανε μέσα σου η αμαρτία” – Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής

“Δεν μπορεί να πέσει κανείς στα χέρια του δαίμονα της πορνείας, αν δεν πέσει πρωτύτερα στη γαστριμαργία. Και δεν μπορεί να τον ταράξει ο θυμός, αν αυτός δεν πολεμά πρώτα για φαγητά, ή χρήματα, ή δόξα. Και δεν μπορεί να περιπέσει κανείς στον δαίμονα της λύπης, αν δεν υποστεί πρωτύτερα τη στέρηση όλων αυτών” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Όσες μνήμες τραβούν μαζί τους θυμό ή επιθυμία έξω από τις φυσικές ανάγκες, εκείνες είναι οπωσδήποτε από τους δαίμονες” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Με την ελεημοσύνη θεραπεύεται ο θυμός. Η προσευχή καθαρίζει το νου. Η νηστεία καταμαραίνει την επιθυμία” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Τον δαίμονα της αναισθησίας στα πνευματικά τον φέρνουν λογισμοί κενοδοξίας που πολυκαίρισαν στην ψυχή” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Όλοι οι δαίμονες διδάσκουν στην ψυχή τη φιληδονία πλην του δαίμονα της λύπης. Αυτός διαφθείρει τους λογισμούς κόβοντας κάθε ηδονή της ψυχής και ξεραίνοντάς την με την λύπη. Γεννά λογισμούς αυτοκτονίας και φυγής” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Όποιος νίκησε το θυμό, αυτός νίκησε τους δαίμονες (…) καμία αρετή σχεδόν δεν φοβούνται οι δαίμονες όσο την πραότητα” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Από όλους τους λογισμούς, μόνο ο λογισμός της κενοδοξίας έχει αφθονία υλικού και ανοίγει κρυφά τις πόρτες σ’ όλους τους δαίμονες (…) Από αυτόν τον λογισμό γεννιέται και ο λογισμός της υπερηφάνειας. Αυτόν τον δαίμονα τον διώχνει η επίμονη προσευχή και το να μην κάνει κανείς θεληματικά ή να λέει τίποτε από εκείνα που βοηθούν στην καταραμένη κενοδοξία” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Το νου που περιπλανιέται τον σταματά η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία όταν ανάβει, την μαραίνει πείνα και κόπος και αποτράβηγμα από τους ανθρώπους. Τον φρενιασμένο θυμό τον καταπαύει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και το έλεος” – Ευάγριος ο Ποντικός

“Ορθοδοξείν εστί το αεί σχοινοβατείν” – Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: