Ψυχωφελείς λόγοι – Άγιος Μάρκος ο ασκητής (μέρος πρώτο)

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας του Αγίου Μάρκου του ασκητού.

markos_askhths

“…να λύνεις τα δύσκολα προβλήματα όχι με φιλονεικία αλλά με τα μέσα που επιβάλλει ο πνευματικός νόμος, δηλαδή με την υπομονή, την προσευχή και την απλότητα της ελπίδας”

“Η κακία, όταν τη μελετά κανείς με τη σκέψη του, αποθρασύνει την καρδιά. Εκείνος που σκοτώνει την κακία με την εγκράτεια και την ελπίδα, δίνει στην καρδιά του συντριβή”

“Αγρυπνία και προσευχή και υπομονή των θλιβερών, φέρουν συντριβή ασφαλή και ωφέλιμη στην καρδιά (…) Εκείνος που υπομένει σ’ αυτά, θα λάβει βοήθεια και στα άλλα”

“Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους γλιτώνει αμαρτίες και βρίσκει βοήθεια ανάλογη με τη θλίψη”

“Εκείνος που προσεύχεται για εκείνους που τον αδικούν, χτυπά με ορμή τους δαίμονες. Εκείνος που αντιστέκεται σ’ εκείνους που τον αδικούν, πληγώνεται από τους δαίμονες”

“Κάθε κακία καταλήγει στην απαγορευμένη ηδονή και κάθε αρετή σε πνευματική παρηγοριά”

“Η άγνοια κάνει τον άνθρωπο να αντιλέγει στα ωφέλιμα”

“Όταν δεν σου συμβαίνει καμιά ζημιά, περίμενε θλίψη”

“Η ελεημοσύνη και η προσευχή επανορθώνουν όσους αμέλησαν να κάνουν το καλό”

“Κάθε αθέλητης θλίψεως να αναλογίζεσαι το αποτέλεσμα και θα βρεις σ’ αυτό το σβήσιμο κάποιας αμαρτίας”

“Εκείνος που επαινεί τον πλησίον του υποκριτικά, θα τον κατηγορήσει κάποτε κι αυτός θα ντραπεί”

“Από την φιληδονία έρχεται η αμέλεια και από την αμέλεια η λησμοσύνη των καλών”

“Χωρίς προσευχή και μετάνοια κανείς δεν διέφυγε τις συμφορές”

“Ρίζα της σωφροσύνης είναι ο έλεγχος της κακίας, όχι όταν τον ακούμε μόνο, αλλά όταν τον παραδεχόμαστε”

“Αιτία κάθε κακίας είναι η κενοδοξία και η ηδονή”

“Εκείνος που δεν γνωρίζει την αλήθεια, ούτε μπορεί να πιστεύει αληθινά. Γιατί η γνώση, φυσικά προηγείται της πίστεως”

“Είναι αδύνατο να τύχει έλεος εκείνος που δολιεύεται τον πλησίον του”

“Καλύτερα να προσεύχεσαι με ευλάβεια για τον πλησίον σου, παρά να τον ελέγχεις για κάθε αμάρτημα”

“Εκείνος που μετανοεί σωστά περιπαίζεται από τους ανόητους ανθρώπους. Και αυτό είναι σημάδι ότι ευαρεστεί τον Θεό”

“Είναι άστατη η σκέψη του φιλήδονου: άλλοτε κλαίει για τις αμαρτίες του, άλλοτε πολεμά και αντιλέγει κατά του πλησίον του επιδιώκοντας τις ηδονές”

“Ο άνθρωπος που μακροθυμεί έχει πολλή φρόνηση. Ομοίως όποιος τεντώνει το αυτί του για να ακούει λόγους πνευματικής σοφίας”

“Χωρίς μνήμη Θεού αληθινή γνώση δεν υπάρχει”

“Εκείνος που μισεί τον έλεγχο έχει παραδοθεί θεληματικά στο πάθος. Εκείνος που δέχεται τον έλεγχο, είναι φανερό ότι παρασύρεται στο πάθος αυτό από προηγούμενη κακή συνήθεια”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: