Πίνδαρος – Τίποτα καλό δεν είναι εφικτό δίχως θεία συνέργεια, ιδίως δε η Σοφία και η άνθησις του Νου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε πέντε αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο.

Pindar_statue

Ολυμπιόνικος VIII, Στίχοι 77-80

Αρχαίο κείμενο: «έστι δε και τι θανόντεσσιν μέρος κάν νόμον ερδομένων. Κατακρύπτει δ’ ου κόνις συγγόνων κεδνάν χάριν»

Απόδοση: «έχουν και οι νεκροί μερίδιο στις τελετές. Το εντάφιο χώμα δεν τους κρύβει τη δόξα των συγγενών»

NovoScriptorium: Είναι φανερό από το απόσπασμα αυτό πως ο Πίνδαρος πιστεύει στην ‘μετά θάνατον ζωήν’. Ο υλικός θάνατος δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας άλλης μορφής ζωής. Βεβαίως, αυτό που συνεχίζει να ζει αιωνίως δεν είναι άλλο από την ψυχή του ανθρώπου. Είναι εξίσου φανερό εδώ ότι υπάρχει η προτροπή για μνημόνευση των κεκοιμημένων-νεκρών στις διάφορες τελετές-ιερουργίες.

Ολυμπιόνικος ΙΧ, Στίχοι 28-29

Αρχαίο κείμενο: «αγαθοί δε και σοφοί κατά δαίμον’ άνδρες εγένοντ’»

Απόδοση: «με τη βοήθεια του θεού γίνονται οι άνθρωποι σοφοί και αγαθοί»

NovoScriptorium: Στην προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει καλύτερος, δηλαδή πιο αγαθός και πιο σοφός, είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Και εν τέλει, αν ένας άνθρωπος θα εξελιχτεί προς το Αγαθόν και την Σοφία δύναται να γίνει μόνο με συνέργεια του Θεού, αν Εκείνος το επιτρέπει και ευλογεί. Ο άνθρωπος βάζει την προαίρεση και έναν κάποιο κόπο. Το τελικό αποτέλεσμα όμως προκύπτει συν Θεώ.

Ολυμπιόνικος ΧΙ, Στίχος 10

Αρχαίο κείμενο: «εκ θεού δ’ ανήρ σοφαίς ανθεί πραπίδεσσιν ομοίως»

Απόδοση: «όμως ο νους του ανθρώπου ανθίζει με τη βοήθεια του θεού»

NovoScriptorium: Έχουμε ήδη εξηγήσει σε άλλα άρθρα μας περί της αξίας του νοός γενικά αλλά και στα πνευματικά ακόμη περισσότερο. Δίχως την καλλιέργεια του νου, συνεργεία Θεού, δεν είναι εφικτή η επ’ αγαθώ και σοφία εξέλιξη του ανθρώπου.

Πυθιόνικος Ι, Στίχοι 41-42

Αρχαίο κείμενο: «εκ θεών γαρ μαχαναί πάσαι βροτέαις αρεταίς, και σοφοί και χερσί βιαταί περίγλωσσοί τ’ έφυν»

Απόδοση: «απ’ τους θεούς οι χαρές όλες στους θνητούς, γίνονται χεροδύναμοι, σοφοί και επιδέξιοι στο λόγο»

NovoScriptorium: Όλα τα καλά, τα αγαθά και οι πραγματικές χαρές αποτελούν δωρεές του Θείου. Δεν είναι δυνατό και εφικτό τίποτα πραγματικά καλό δίχως την συνέργεια του Θείου.

Πυθιόνικος V, Στίχοι 122-123

Αρχαίο κείμενο: «Διός τοι νόος μέγας κυβερνά δαίμον’ ανδρών φίλων»

Απόδοση: «Ο μέγας νους του Δία κυβερνά την τύχη των αγαπημένων του θνητών»

NovoScriptorium: Μια ιδιότητα του Όντος –εδώ ‘Δίας’- είναι ο ‘μέγας νους’. Κυβερνά λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τους ‘αγαπημένους του ανθρώπους’. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και η παρεμβατικότητά Του έχει αναφορά πάντοτε αυτή την αγάπη. Είναι δε, πέραν πάσης αμφιβολίας, παντοδύναμος.

Ισίδωρος Άγγελος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: