Το τριμερές της ψυχής, η Νήψη και η φύλαξη του Νου – Άγιος Ησύχιος

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας του Αγίου Ησυχίου.

23_AgiosIsixios.jpg

“Η νήψη μας διδάσκει να κινούμε δίκαια και τα τρία μέρη της ψυχής (λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό), και να φυλάγουμε με ασφάλεια τις αισθήσεις μας. Και τις τέσσερις γενικές αρετές (φρόνηση, ανδρεία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη) τις μεγαλώνει κάθε μέρα σ’ εκείνον που την κατέχει”

“Έργο της φρονήσεως είναι να κινεί πάντοτε το θυμικό μέρος της ψυχής, για να συνάπτουμε την εσωτερική μάχη κατά των παθών και των δαιμονικών προσβολών και να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Έργο της σοφίας είναι να παρακινεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σε νήψη ακριβή και ολοκληρωμένη και σε πνευματική θεωρία. Έργο της δικαιοσύνης είναι να διευθύνει το επιθυμητικό μέρος της ψυχής προς την αρετή και το Θεό, ενώ έργο της ανδρείας είναι να κυβερνά και να κατέχει τις πέντε αισθήσεις για να μην μολύνεται από αυτές τόσο ο εσωτερικός μας άνθρωπος, δηλαδή η καρδιά, όσο και ο εξωτερικός, δηλαδή το σώμα”

“Τυφλώνεται ο νους με τα τρία αυτά πάθη: τη φιλαργυρία, την κενοδοξία, και την ηδονή” (η γνώση και η πίστη εξαιτίας αυτών αδυνατίζουν)

“Εκείνος που δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν μπορεί και να πιστεύει αληθινά. Γιατί η γνώση φυσικά προηγείται από την πίστη”

“Οι ανακρίσεις των πράξεών μας, όταν γίνονται κάθε μέρα, μας φωτίζουν τι πρέπει να κάνουμε κάθε στιγμή” (αρχή της πρακτικής αρετής είναι η εγκράτεια)

“Αν είσαι φιλομαθής, να γίνεις και φιλόπονος. Γιατί η ψιλή γνώση ‘φουσκώνει’ τον άνθρωπο”

“Οι πειρασμοί που μας έρχονται αναπάντεχα, μας διδάσκουν κατ’ οικονομίαν Θεού να γινόμαστε φιλόπονοι”

“Είναι αδύνατο χωρίς ταπείνωση και συνεχή δέηση προς τον Χριστό, να μάθει κανείς το νοητό και κρυφό πόλεμο και να καταδιώκει και να χτυπά με τέχνη το νοητό εχθρό”

“Να καταστέλλουμε με επιβολή την έλλειψη ανδρείας και την αστάθεια της ψυχής και να έχουμε ένα αυστηρό ήθος με αυτομεμψία. Αυτό ελευθερώνει την ψυχή από την φιλαυτία, την κενοδοξία και την υπερηφάνεια”

“Η αρχή της φυλάξεως του νου είναι η εγκρατεία από φαγητά και ποτά, η άρνηση και αποχή κάθε πονηρού λογισμού και η ησυχία της καρδιάς”

“Η φύλαξη του νου δεν προχωρεί διόλου χωρίς νήψη και ταπείνωση και ευχή του Ιησού”

“Το ίδιο σκοτίζουν την ψυχή, τόσο οι συνομιλίες των λογισμών κατά διάνοια όσο και οι εξωτερικές συναναστροφές και αργολογίες (…) Όταν μας σκοτίσει η λήθη, χάνουμε την προσοχή του νου”

“Η φύλαξη του νου χορηγεί φρόνηση στο λογικό για τους κατά Θεόν αγώνες”

“Δεν υπάρχει κακία χειρότερη από την φιλαυτία. Παιδιά της φιλαυτίας που κινούνται με ορμή είναι: ο αυτοέπαινος μέσα στην καρδιά, η αυταρέσκεια, η γαστριμάργια, η πορνεία, η κενοδοξία, ο φθόνος, η υπερηφάνεια”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: