Υπερίων: ο πρώτος καταγεγραμμένος Αστρονόμος της Ιστορίας

Λαμβάνουμε τις πληροφορίες από τον πρώτο τόμο της ‘Ωγυγίας‘ του Αθανασίου Σταγειρίτη, Σελ. 236, κεφάλαιο Ι, Περί του Υπερίωνος.

OGIGIA1

“Ο Υπερίων, υιός του Ουρανού και της Γης, και εις των Τιτάνων, έλαβε γυναίκα την αδελφήν αυτού Θείαν, ή κατ’ άλλους την Βασίλειαν, και εγέννησε την Ηώ, τον Ήλιον και την Σελήνην. Ή κατ’ άλλους, μόνον τον Ήλιον και την Σελήνην. Αλλ’ επειδή η Βασίλεια ηθέτησε την μετά των αδελφών αυτής συνθήκην, και υπανδρεύθη, οι Τιτάνες εφθόνησαν τον Υπερίονα, και δια την υπανδρείαν, και δια την καλλιτεκνίαν, και συνομώσαντες κατέσφαξαν αυτόν. Τον δε υιόν αυτού Ήλιον έπνιξαν. Μαθούσα δε ταύτα και η Σελήνη εφονεύθη.

Ο Υπερίων λέγουσιν, ότι παρετήρησε τας κινήσεις του Ηλίου και της Σελήνης, και των άλλων Άστρων, και διέταξε τους καιρούς του χρόνου, κατά την Ατλαντείων Θεογονίαν”

NovoScriptorium: Η εποχή των ‘Τιτάνων‘, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, αφορά σε πανάρχαια χρόνια, σαφώς προ του -λεγόμενου- Κατακλυσμού. Ο Υπερίων όχι μόνο μελέτησε τις κινήσεις του Ηλίου, της Σελήνης και των Άστρων, αλλά ‘διέταξε τους καιρούς του χρόνου’, δηλαδή, μελέτησε και κατέγραψε/όρισε τις -αστρονομικές- εποχές του έτους και πιθανώς αρκετά άλλα πράγματα που όλη αυτή η παρατήρηση/μελέτη περιλαμβάνει. Η ‘συμβατική’ θεώρηση της Ιστορίας θεωρεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν μελετούσαν συστηματικά τον ουρανό μέχρι τα κλασσικά χρόνια και ότι, τάχα, έλαβαν τις αρχικές τους γνώσεις από άλλους λαούς -τις οποίες γρήγορα εξέλιξαν…καλύτερα από τους…δασκάλους τους!!! Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η ίδια η Ελληνική Μυθολογία ( =Ιστορία προ του Κατακλυσμού, για τον Αριστοτέλη) διαψεύδει κατηγορηματικώς αυτή την προσέγγιση.

Έρευνα-Σχολιασμός: Φιλάρετος Ομηρίδης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: