Ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος στο Μενίδι (Αχαρναί) Αττικής!

Ο Θολωτός Τάφος των Αχαρνών (ή του Μενιδίου, όπως είναι γνωστός στη βιβλιογραφία) ανασκάφηκε στα 1879 από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Είναι ο καλύτερα διατηρημένος μυκηναϊκός θολωτός τάφος της Αττικής. Χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. Κατασκευάστηκε για τα μέλη επιφανούς οικογένειας, πιθανότατα του άρχοντα. Καλύπτεται με τύμβο, που συγκρατείται περιμετρικά με χαμηλό τοιχίο. Αποτελείται κατά το σύνηθες από τον δρόμο, το στόμιο και το θάλαμο. Ο κατηφορικός δρόμος (μήκους 27,72μ., πλάτους 3 μ.) οδηγούσε μέσω του στομίου (βάθους 3,55 μ., πλάτους 1,55 μ.) στον ταφικό θάλαμο. Ο θάλαμος έχει κυκλική κάτοψη, διαμέτρου 8,35 μ. και κυψελοειδές σχήμα. Τα τοιχώματα είναι κτισμένα κατά το εκφορικό σύστημα, συγκλίνουν δηλαδή σταδιακά προς την κορυφή, όπου η οπή φράσσεται με μεγάλη πλάκα, την κλείδα, σε ύψος 9μ. περίπου από το δάπεδο. Όλα τα τοιχώματα του τάφου είναι κτισμένα με αδρούς λίθους. Το υπέρθυρο του στομίου αποτελείται από τρεις διαδοχικούς μονόλιθους. Πάνω από αυτό εσωτερικά διαπιστώνεται το ανακουφιστικό τρίγωνο, ενώ εξωτερικά υιοθετήθηκε ένα πρωτότυπο σύστημα με την τοποθέτηση οριζοντίως τεσσάρων μικρότερων λίθων με κενά μεταξύ τους. Αν και ο τάφος είχε συληθεί μάλλον από την αρχαιότητα περιείχε πολυάριθμα ευρήματα, όπως κοσμήματα από χρυσό, άργυρο, χαλκό, ήλεκτρο, υαλόμαζα και φαγεντιανή, σφραγίδες από ημιπολύτιμους λίθους, κράνος κατασκευασμένο από χαυλιόδοντες κάπρου, χάλκινα όπλα και πλήθος αντικειμένων από ελεφαντόδοντο. Από αυτά ξεχωρίζουν δύο λύρες και μία κυλινδρική πυξίδα με ανάγλυφη απεικόνιση κριών. Επίσης βρέθηκαν πήλινα και λίθινα αγγεία. Αξιοσημείωτοι είναι τέσσερις αμφορείς από τη Χαναάν, που μαρτυρούν τις επαφές με τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τα ευρήματα από την επίχωση του δρόμου του τάφου υποδεικνύουν ότι αποδίδονταν τιμές στους προγόνους στα μετέπειτα χρόνια μέχρι τον 5ο αι. π.Χ. Τα ευρήματα από το Θολωτό Τάφο των Αχαρνών εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

(Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19836)

Ο τάφος αυτός είναι σε άριστη κατάσταση, έχει συντηρηθεί θαυμάσια. Είναι επισκέψιμος, μέσα σε ένα παρκάκι που διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο πράσινο και περιποιημένο. Αποτελείται από έναν δρόμο μήκους 27 μ. και πλάτους περίπου 3 μ., που οδηγεί στην είσοδο του θαλάμου. Η διάμετρος της θόλου είναι 8,35 μ. και το ύψος της 8,74 μ.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει τον τάφο αυτόν είναι πως επάνω από την είσοδο, το υπέρθυρο δεν έχει το γνωστό ανακουφιστικό τρίγωνο, παρά έχει τέσσερις παράλληλους, οριζόντιους ακατέργαστους ογκόλιθους που είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω από τον άλλον, με μικρά ενδιάμεσα κενά.

Ο νεκρός συνοδευόταν από πολυάριθμα κτερίσματα τα οποία εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αγγεία πήλινα, λίθινα, μεταλλικά, κοσμήματα από χρυσό, υαλόμαζα, φαγεντιανή, άργυρο και χαλκό, σφραγιδόλιθοι, αντικείμενα από ελεφαντόδοντο μεταξύ των οποίων μια πυξίδα με πώμα, διακοσμημένη με ανάγλυφα κριάρια, δείχνουν πως ο νεκρός πρέπει να ήταν τοπικός άρχοντας. Όμως το σημαντικότερο εύρημα ήταν μια σπασμένη ελεφάντινη λύρα κοσμημένη µε ανάγλυφες σφίγγες στη βάση της – από τις παλιότερες που έχουν βρεθεί.

Έξω από τον τάφο βρέθηκαν κατάλοιπα της κλασικής Εποχής. Η επίχωση του δρόμου περιείχε όπλα κ.ά. που μαρτυρούν τη λατρεία αφηρωισμένων νεκρών. Όμως, ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431 π.Χ.) σηματοδοτεί την καταστροφή των Αχαρνών, καθώς ο Αρχίδαμος, βασιλιάς των Σπαρτιατών, εγκαταστάθηκε εκεί με το στρατό του, καταστρέφοντας τα κτήματα των κατοίκων.

(Πηγή: https://www.archaiologia.gr/blog/blogs/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%BD/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: