Ευρήματα της Παλαιολιθικής εποχής στον Νομό Έβρου

Παραθέτουμε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων Παλαιολιθικής εποχής που έχουν βρεθεί στο Νομό Έβρου.

250px-nomos_evrou

(10,000-7,000 π.Χ.) Παλαιολιθική εποχή και παλαιολιθικά ευρήματα στην περιοχή Ριζιών και Κεράμου κοντά στον Άρδα.

Η περιοχή της Δ . Θράκης ορίζεται από τους ποταμούς Νέστο και Έβρο, τα νοτιοανατολικά υψώματα της Ροδόπης και τη θάλασσα του Αιγαίου. Από τα προϊστορικά ήδη χρόνια αποτελούσε τμήμα του ευρύτερου χώρου της αρχαίας Θράκης, όπου κατοικούσε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (V,3), το δεύτερο σε πληθυσμό έθνος της γης μετά τους Ινδούς: «Θρηίκων δε έθνος μέγιστόν εστι μετά γε ‘ Ινδούς πάντων άνθρώπων». Η γεωγραφική της θέση πάνω στους θαλάσσιους και χερσαίους δρόμους που ενώνουν τον ελλαδικό χώρο με την Ανατολή, το Αιγαίο με τη Μαύρη θάλασσα, την Ασία με την Ευρώπη, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη μακραίωνη ιστορία της · σ ‘ αυτήν οφείλονται πολλά ιστορικά φαινόμενα, που καθόρισαν την τύχη της, όπως η εγκατάσταση θρακικών φύλων, η ίδρυση ελληνικών αποικιών, η διάδοση στο χώρο της ιδεών και πολιτισμών, αλλά και επιδρομές, πόλεμοι, κατακτήσεις.

Την παρουσία του παλαιολιθικού ανθρώπου (10,000-7,000 π.Χ.) μαρτυρούν μερικά λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο, που βρέθηκαν τυχαία στις εύφορες εκτάσεις του Άρδα και του Έβρου. Οι άνθρωποι ήταν νομάδες και τροφοσυλλέκτες, έπρεπε δηλ. να μετακινούνται διαρκώς, για να εξασφαλίζουν την τροφή τους με κυνήγι, ψάρεμα και
συλλογή καρπών (θηρευτικό στάδιο).

(Πηγή: Ο Πολιτισμικός Οδηγός “ΘΡΑΚΗ“, των Χ. Μπακιρτζή, Δ. Τριαντάφυλλου, Χρ. Ζαρκαδά, Ε. Ζεγκίνη, Δ. Κωτούλα, Λ. Λιάβα, Γ. Λουτατίδη, Ρ. Λουτζάκη, Ι. Παπαντωνίου,  από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΤΒΑ-ΕΟΤ-ΕΟΜΜΕΧ)

Στη συνέχεια διαβάζουμε:

“ΒΑ του χωριού Ρίζια και νότια του ποταμού Άρδα, στη θέση Άγιος Νικόλαος, βρέθηκαν τυχαία κομμάτια πυριτόλιθου δουλεμένα από ανθρώπινα χέρια. Τα βαθύτερα στρώματα έδωσαν κομμάτια μεγάλα και φολιδωτά (Flakes), τα οποία θυμίζουν τους τύπους της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής (300,000-45,000 χρόνια πριν)

(Πηγή: http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=H0004

και από εκεί στο

http://www.ipet.gr/cultureportalweb/print.php?article_id=915&lang=gr&print_mode=article)

Ενώ επίσης μαθαίνουμε πως:

“Απέναντι απ’ το ποτάμι, στα Ρίζια, κοντά στον Κέραμο, βρέθηκε προϊστορικός οικισμός και άλλα παλαιολιθικά ευρήματα που χρονολογούν την ύπαρξη ζωής 10.000 – 7.000 χρόνια π.Χ.”

(Πηγή: http://www.patridamou.gr/?p=261)

Πάλι για τα Ρίζια, διαβάζουμε:

“Κοντά στα Ρίζια εντοπίστηκαν δύο στρώματα, ένα της μέσης Παλαιολιθικής με λεπίδες- flakes και ένα της νεώτερης Παλαιολιθικής με blades. Πιθανά Μεσολιθικά ευρήματα από τον Κέραμο. Οικισμός πρώιμης εποχής Σιδήρου”

(Πηγήhttps://www.gtp.gr/LocInfo.asp?infoid=9&code=EGRRER30VSAVSA781&PrimeCode=EGRRER30VSAVSA781&Level=9&PrimeLevel=9&IncludeWide=1&LocId=10797)

και:

“ΒΑ του χωριού Ρίζια και νότια του ποταμού Άρδα, στη θέση Άγιος Νικόλαος, βρέθηκαν τυχαία κομμάτια πυριτόλιθου δουλεμένα από ανθρώπινα χέρια. Τα βαθύτερα στρώματα έδωσαν κομμάτια μεγάλα και φολιδωτά (Flakes), τα οποία θυμίζουν τους τύπους της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής, ενώ όσα βρέθηκαν στα νεότερα στρώματα πλησιάζουν περισσότερο τις λεπίδες (Blades) και θυμίζουν τους τύπους της Νεότερης Παλαιολιθικής εποχής

(Πηγήhttp://www.ipet.gr/thesaurusII/articles.php?lang=gr&id=915&thm=9&p_id=&sp_id=)

Για την περιοχή της Μάκρης διαβάζουμε:

“Τα αρχαιολογικά ευρήματα και κυρίως η κεραμική αποκαλύπτουν μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση στην περιοχή της Μάκρης από την παλαιολιθική εποχή, την εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου, καθώς και των ιστορικών χρόνων”

(Πηγήhttp://www.ipet.gr/thesaurusII/articles.php?lang=gr&id=900&thm=9&p_id=&sp_id=)

Αυτό που παρατηρούμε με την πρώτη ματιά είναι το αντιφατικό γεγονός ο ένας αρχαιολόγος να αναφέρει τα ευρήματα στο 10-7,000 π.Χ. (η οποία εποχή αυτή ονομάζεται Νεολιθική και όχι, όπως γράφει, Παλαιολιθική), ενώ ο άλλος να κάνει αναφορά σε ευρήματα Μεσολιθικής Εποχής (ή αλλιώς Μέσης Παλαιολιθικής), τα οποία ανάγονται σε πολύ παλαιότερους χρόνους (300,000-45,000 χρόνια πριν). Η δε τρίτη ‘Πηγή’ μας αναφέρει ότι βρέθηκε προϊστορικός οικισμός (δίχως να διευκρινίζει αν πρόκειται για οικισμό Νεολιθικής ή Παλαιολιθικής περιόδου) στην ίδια περιοχή. Είναι απορίας άξιον πως ο πρώτος αρχαιολόγος κάνει αναφορά σε ‘νομάδες’ και ‘τροφοσυλλέκτες’ κατά την Νεολιθική Εποχή του Ελληνικού χώρου, όταν είναι πιστοποιημένο ότι υπήρχαν εκείνη την εποχή ήδη Αστικοποίηση, οργανωμένο εμπόριο (μάλιστα δε και ναυτικό), οργανωμένες καλλιέργειες και κτηνοτροφία, μάλιστα δε και γραπτή γλώσσα ανάμεσα σε άλλα. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας για του λόγου το αληθές.

Τέλος, ο Δήμος Κομοτηνής μας ενημερώνει ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής διαθέτει εκθέματα της προϊστορικής Εποχής:

“Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, από την προϊστορική έως τη βυζαντινή εποχή, τα οποία εκτίθενται τοπογραφικά και χρονολογικά”

(Πηγή: https://www.komotini.gr/tourism/moyseia)

Ενώ η σελίδα του Υπουργείου για το ίδιο Μουσείο διευκρινίζει:

“Οι εκθέσεις του καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τη Νεολιθική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Η παρουσίαση των εκθεμάτων γίνεται με χρονολογική ακολουθία, χωρίς όμως τη διάσπαση των κατά τόπους ανασκαφικών συνόλων. Στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιαστούν επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά ευρήματα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προϊστορία και την ιστορία της Θράκης του Αιγαίου”

Ούτε λόγος λοιπόν για τα προαναφερθέντα ευρήματα της Μεσολιθικής, και εν γένει της Παλαιολιθικής, Περιόδου, κάτι το οποίο προξενεί τουλάχιστον εντύπωση. Ακόμη δε πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί στο Διαδίκτυο έστω μία φωτογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό (‘βίντεο’) των κρίσιμων ευρημάτων ή του οικισμού. Ακόμη περισσότερο, δεν βρέθηκε καμία επίσημη επιστημονική εργασία για αυτά, πέραν των αναφορών και έμμεσων παραπομπών που έχουμε δώσει ήδη στο κείμενό μας. Ούτε βεβαίως υπάρχει κάποια εργασία στην αγγλική ή άλλη διεθνή γλώσσα που θα μας αποδείκνυε ότι έχουν γίνει διεθνώς γνωστά τα ευρήματα αυτά. Τα συμπεράσματα αφήνουμε στον αναγνώστη μας.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: