Ομηρικές Μελέτες – Εισαγωγή

Το NovoScriptorium καθιερώνει από σήμερα μια νέα στήλη, τις Ομηρικές Μελέτες.  Ευχόμαστε οι αναγνώστες μας να την βρουν χρήσιμη και να την αγαπήσουν.

cebfcebcceb7cf81cebfcf82

Από τους αρχαίους συγγραφείς γνωρίζουμε ότι το έργο του Ομήρου εθεωρείτο πραγματεία ‘περί φύσεως και περί πολιτείας’.

Όσον αφορά τα ‘περί φύσεως’, ήδη στην αρχαιότητα κυκλοφόρησαν ευάριθμες μελέτες που κατέδειξαν την αλληγορική χρήση των ονομάτων και περιστατικών που περιέχονται στις διάφορες ραψωδίες, με διάφορες φυσικές ερμηνείες. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο σύγγραμμα, το οποίο έχει εκδοθεί και δύναται να αποκτήσει ο αναγνώστης, αποτελεί το του Ηρακλείτου ‘Ομηρικά προβλήματα’.

Όσον αφορά τα θέματα ‘περί πολιτείας’, ο Όμηρος μοιάζει πραγματικά ανεξάντλητος.

Η πολυετής και συστηματική μας μελέτη κατέδειξε ότι τα προσωκρατικά φιλοσοφικά ρεύματα (η αληθής ελληνική Φιλοσοφία κοντολογίς) έχουν ρίζα, βάση και αναφορά τον Όμηρο. Διαπιστώθηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας, πως ο τρόπος γραφής του είναι τέτοιος ώστε, όπως μας πληροφορούν οι αρχαίοι συγγραφείς, εντός του ιδίου κειμένου, (αναλόγως πώς διαβάζεται αυτό) να εμπεριέχονται -ταυτοχρόνως- πληροφορίες περί φύσεως, περί ιστορίας, περί θεολογίας.

Η αξιακή οργάνωση της πολιτείας δεν θα μπορούσε να λείπει μέσα από μια τέτοια ανάλυση, υπαγόμενη τρόπον τινά στα τρία ως άνω κυρίαρχα νοητά κεφάλαια. Διότι η ορθώς δομημένη πολιτεία δεν θα μπορούσε να μην έχει ως βάσεις αναφοράς το θείον εκ του οποίου όλα εκπορεύονται, την φύσιν όπου ο άνθρωπος ευρίσκεται ενταγμένος και άρα οφείλει να υπακούει στους άγραφους νόμους της -αποτελώντας και αυτή δημιούργημα του Θείου Όντος- και την Ιστορία η οποία διδάσκει την αποφυγή ιδίων λαθών αλλά παραδίδει, παράλληλα, και κάποιους απαράβατους αξιωματικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται ώστε να επιβιώνει και να ευημερεί η πολιτεία.

Οι Ομηρικές μελέτες που θα παρουσιαστούν από αυτό το χρονικό σημείο κι έπειτα στο NovoScriptorium διέπονται από αυτήν την αναλυτική προσέγγιση.

(του Π.Δ.Κ. για το NovoScriptorium)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: