Ευρήματα Παλαιολιθικής Εποχής στο Νομό Ροδόπης

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε όσες ‘επίσημες’ πληροφορίες έγινε κατορθωτό να συλλέξουμε για τα ευρήματα Παλαιολιθικής Εποχής στο Νομό Ροδόπης.

“Στην ελληνική Θράκη η αρχαιότερη ανθρώπινη παρουσία χρονολογείται στη Μέση Παλαιολιθική (200.000-38.000 χρόνια πριν) και τεκμηριώθηκε βορειοανατολικά του Ισμάρου, όπου αναγνωρίσθηκε μια υπαίθρια θέση της, ενώ η παλαιότερη λατόμηση του πυριτόλιθου στη θέση «Βράχος» χρονολογείται στο τέλος της Μέσης και την αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής, 45.000-35.000 χρόνια πριν, σημειώνει ο Δημήτριος Μάτσας.”

(Πηγή: http://www.kathimerini.gr/934488/article/politismos/vivlio/makedonia—8rakh-vhma-vhma)

20-f919dc87f4

Μακροπόταμος

“Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή (35.000-10.000 π.Χ.)

Κατάλοιπα ζωής του παλαιολιθικού ανθρώπου εντόπισε η επιφανειακή έρευνα στο Μακροπόταμο. Εργαλεία από πυριτόλιθο.”

(Πηγή: https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=52&Code=EGRRROk&PrimeCode=EGRRROk&Level=5&PrimeLevel=5&lng=1)

Κρωβύλη

“Η περιοχή Κρωβύλης-Πετρωτών παρέχει ασφαλείς ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Αιγιακής Θράκης ήδη από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν από επιφανειακές έρευνες στη ΝΑ πεδιάδα της Ροδόπης υποδηλώνουν ότι η περιοχή ανατολικά του ποταμού Νέστου είχε κατοικηθεί από ομάδες κυνηγών και τροφοσυλλεκτών τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια και πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων μόνιμων γεωργοκτηνοτροφικών οικισμών της Νεολιθικής εποχής. Σύμφωνα με έρευνες και παρατηρήσεις που έγιναν στην περιοχή, φαίνεται ότι η κοιλάδα κατά το Πλειστόκαινο κατοικούνταν από παλαιολιθικές ομάδες κυνηγών, οι οποίοι κατέφευγαν στις λίμνες και τους βάλτους της περιοχής, καθώς υπήρχε κοντά και λατομείο πυριτόλιθου απ’ όπου εξοικονομούσαν πρώτη ύλη για την κατασκευή των εργαλείων τους.”

(Πηγή: http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=827&topic_id=43&level=&belongs=&area_id=62&lang=gr)

Εργαλεία από τη Mέση Παλαιολιθική εποχή βρέθηκαν στην περιοχή της Σκυλομέρας.

t20-2.1-01

(Φωτογραφία: N. Efstratiou και A.J. Ammerman, “The First Palaeolithic Age Finds in Thrace”, Archaeology and Arts 60 July-Sept. 1966, εικ.8)

Χάρτης που δείχνει Παλαιολιθικούς οικισμούς στην περιοχή της Κρωβύλης.

t20-2.1-02

(Φωτογραφία: N. Efstratiou and A.J. Ammerman, “The First Palaeolithic Age Finds in Thrace”, Archaeology and Arts 60 July-Sept. 1966, εικ. 5)

Πετρωτά

Στην περιοχή Κρωβύλης και Πετρωτών, μεταξύ Ισμάρου και Σκυλορέματος, οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν ανοικτές εγκαταστάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα λίθινα εργαλεία που συλλέχθηκαν, χρονολογούνται στην παλαιολιθική εποχή.

(Πηγή: http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=836&topic_id=43&level=4&belongs=38&area_id=62&lang=gr)

“Η λατόμευση/χρήση του πυριτολίθου του Βράχου στη Μέση Παλαιολιθική ήταν ίσως πιο περιορισμένη από τη λατόμευση/χρήση του στην Ολόκαινο (αλλά εδώ χρειάζεται επιφύλαξη). Η γεωλογική τάφρος των Πετρωτών κατοικούνταν τουλάχιστον στην περίοδο 50-45 χιλιάδες χρόνια πριν σήμερα (Ισοτοπικό Στάδιο[MIS] 3), όπως δείχνει η παρουσία «αμφιπρόσωπων»εργαλείων/όπλων («φυλλόσχημων αιχμών»,κ.ά.). «Μικρο-ομάδες»(bands) κυνηγών–τροφοσυλλεκτών κατασκήνωναν περιοδικά (εποχιακά;) στην περιοχή του Βράχου και εκμεταλλεύονταν τον πυριτόλιθό του για την κατασκευή αιχμηρών όπλων και κοφτερών εργαλείων και όπλων. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε πριν την εμφάνιση της Ωρινάκιας λιθοτεχνίας (περίπου 40.000 χρόνια πριν σήμερα) και παρέμεινε ακατοίκητη μέχρι κάποια πρώιμη φάση της Νεολιθικής, γύρω στο 6000 π.Χ. ή λίγο μετά (βλ. Ammerman κ.ά. 2008)”

(Πηγή: https://www.researchgate.net/publication/323199754_LATOMEIO_PYRITOLITHOU_PETROTA_THRAKES_PALAIOLITHIKE-NEOLITHIKE)

Τέλος, για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, παραθέτουμε τον ακόλουθο σύνδεσμο επιστημονικής δημοσίευσης που αφορά την έρευνα Παλαιολιθικών θέσεων στην Αιγαιακή Θράκη, με τίτλο “First evidence for the Palaeolithic in Aegean Thrace“: https://www.researchgate.net/publication/303636778_First_evidence_for_the_Palaeolithic_in_Aegean_Thrace

Έρευνα-Αποδελτίωση: Φιλάρετος Ομηρίδης

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: