Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος τρίτο

Παραθέτουμε, σε τρία μέρη και νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση, το σπουδαίο αυτό κείμενο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Εδώ, το τρίτο και τελευταίο μέρος. Continue reading “Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος τρίτο”

Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος δεύτερο

Παραθέτουμε, σε τρία μέρη και νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση, το σπουδαίο αυτό κείμενο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Εδώ, το δεύτερο μέρος. Continue reading “Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος δεύτερο”

Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος πρώτο

Παραθέτουμε, σε τρία μέρη και νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση, το σπουδαίο αυτό κείμενο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Εδώ, το πρώτο μέρος. Continue reading “Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος πρώτο”

Blog at WordPress.com.

Up ↑