Νουθεσίες Αγίων για την Παιδεία (μέρος πρώτο)

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (επιλογές από την ‘Ελληνική Πατρολογία’)

Δέν εἶναι ἀξιοπερίεργο τό ὅτι στέλνουμε τά παιδιά μας στό σχολεῖο νά μάθουν γράμματα καί τέχνες καί ἐξαντλοῦμε ὅλες μας τίς δυνατότητες γιά τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ καί δέν ἐνδιαφερόμαστε νά τά ἀναθρέψουμε συγχρόνως καί σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Continue reading “Νουθεσίες Αγίων για την Παιδεία (μέρος πρώτο)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑