Στόχος ζωής η αγιότητα

Το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις -οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση (και μάλιστα συστημένους). Continue reading “Στόχος ζωής η αγιότητα”

H έννοια της αγιότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Του Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Η διαφορά αγίου και καλού ανθρώπου

Η Εκκλησία δεν ονομάζει αγίους τους καλούς ανθρώπους που βοηθάνε τους συνανθρώπους τους και συμμετέχουν στην θεραπεία του πανανθρώπινου πόνου. Μια τέτοια ζωή προσφοράς δεν είναι χριστιανικό μόνο προνόμιο. Continue reading “H έννοια της αγιότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία”

Blog at WordPress.com.

Up ↑