Ανασκάπτοντας ένα μεγάλο ταφικό μνημείο στην Αιτωλία

Από Διάλεξη της Ο. Βικάτου και του Ν. Μιχαηλίδη

«Κατά την κατασκευή της Ιόνιας Οδού εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά μέλη ταφικού μνημείου στη θέση «Ρηγαίικα» Μεσολογγίου σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από την αρχαία Καλυδώνα. Η ανασκαφή έφερε στο φως έναν ογκώδη λιθοσωρό από λιθοπλίνθους ψαμμίτη και λευκού ασβεστόλιθου, οι οποίοι καταλάμβαναν μέρος της κοίτης αρχαίου λατομείου. Continue reading “Ανασκάπτοντας ένα μεγάλο ταφικό μνημείο στην Αιτωλία”

Blog at WordPress.com.

Up ↑