Ο Όμηρος για την σημασία της Οικογενείας

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε, με ένα απόσπασμα από το έργο του, την θέση του Ομήρου για την βάση της Πολιτείας, την Οικογένεια. Continue reading “Ο Όμηρος για την σημασία της Οικογενείας”

Η αγαθή φρόνηση ως απαραίτητο συνεκτικό συστατικό της Οικογένειας και της Πολιτείας – Όμηρος

Παραθέτουμε το αρχαίο κείμενο και την νεοελληνική του απόδοση, έπειτα μια συνοπτική ανάλυση αυτού. Continue reading “Η αγαθή φρόνηση ως απαραίτητο συνεκτικό συστατικό της Οικογένειας και της Πολιτείας – Όμηρος”

Blog at WordPress.com.

Up ↑