Η διήγηση του Κατακλυσμού από τον Απολλόδωρο: Θεολογικές και πιθανές Γεωλογικές ερμηνείες

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε και αναλύουμε ένα απόσπασμα από την ‘Βιβλιοθήκη’ του Αθηναίου γραμματικού Απολλόδωρου. Continue reading “Η διήγηση του Κατακλυσμού από τον Απολλόδωρο: Θεολογικές και πιθανές Γεωλογικές ερμηνείες”

Blog at WordPress.com.

Up ↑