Ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος στο Μενίδι (Αχαρναί) Αττικής!

Ο Θολωτός Τάφος των Αχαρνών (ή του Μενιδίου, όπως είναι γνωστός στη βιβλιογραφία) ανασκάφηκε στα 1879 από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Είναι ο καλύτερα διατηρημένος μυκηναϊκός θολωτός τάφος της Αττικής. Χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. Κατασκευάστηκε για τα μέλη επιφανούς οικογένειας, πιθανότατα του άρχοντα. Continue reading “Ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος στο Μενίδι (Αχαρναί) Αττικής!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑