Η πολιτική στην καθημερινή ζωή του ‘Βυζαντίου’ (Ρωμανία-Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) – Μέρος πρώτο

της Διονυσίας Μίσιου

Οι βενετοί στασιώτες στην εποχή του Ιουστινιανού

Το καθημερινό είναι συνηθισμένο και γνωστό δεν αποτελεί είδηση και έτσι στις πηγές μας οι πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών σπανίζουν. Οι λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής τότε τραβούν την προσοχή, όταν αλλάζουν ή όταν υπάρχει πρόθεση να αλλάξουν, οπότε και γίνονται αντικείμενο κριτικής. Αυτή είναι η περίπτωση των πατερικών κειμένων, από τις πιο πλούσιες και αξιόλογες πηγές που έχουμε, για την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών. Οι Πατέρες της Εκκλησίας καυτηριάζοντας την κοινωνική και οικονομική ανισότητα της εποχής τους δεν περιορίζονται σε μία θεωρητική κριτική, αλλά κάνουν συγκεκριμένες αναφορές στη σύγχρονη τους κοινωνική πραγματικότητα. Continue reading “Η πολιτική στην καθημερινή ζωή του ‘Βυζαντίου’ (Ρωμανία-Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) – Μέρος πρώτο”

Οι εισβολές των βαρβάρων οδηγούν στην έναρξη των ‘Σκοτεινών Χρόνων’

Σε αυτή τη σειρά άρθρων παρουσιάζουμε επιλεγμένες σκηνές από την ιστορία της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Ρωμανία ή Βασιλεία των Ρωμαίων ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή ‘Βυζάντιο’).  Continue reading “Οι εισβολές των βαρβάρων οδηγούν στην έναρξη των ‘Σκοτεινών Χρόνων’”

Ιουλιανός o Παραβάτης: Παραβάτης του Χριστιανισμού, Παραβάτης του Ελληνισμού (Μέρος έκτο)

Ιωάννης Κ. Τσέντος

Ο Ιουλιανός στην Αντιοχεία. Η οδυνηρή συνειδητοποίηση της πραγματικότητας

Οι μήνες της παραμονής του Ιουλιανού στην Αντιόχεια, πριν ξεκινήσει για την εκστρατεία κατά των Περσών από την οποία δεν επρόκειτο να επιστρέψει ζωντανός, υπήρξαν πραγματικά καθοριστικοί. Continue reading “Ιουλιανός o Παραβάτης: Παραβάτης του Χριστιανισμού, Παραβάτης του Ελληνισμού (Μέρος έκτο)”

Βυζάντιο και Kίνα: Ο θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού

Το όραμα του Αλέξανδρου κληροδότησε τρεις δρόμους για τη σύνδεση της Ανατολής με τη Μεσόγειο. Ο βόρειος περνούσε από τη Βακτριανή, την Κασπία και τη Μαύρη θάλασσα. Ο κεντρικός ένωνε τις Ινδίες με τον Περσικό διαμέσου του Τίγρη στη Σελεύκεια. Από εκεί, διά ξηράς, τα εμπορεύματα έφταναν στην Αντιόχεια και την Έφεσο. Ο νότιος δρόμος από τις Ινδίες, μέσω της Αραβικής χερσονήσου και της Ερυθράς θάλασσας, κατέληγε στο λιμάνι των Πτολεμαίων Βερενίκη. Continue reading “Βυζάντιο και Kίνα: Ο θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού”

Η γέννηση του Ισλάμ και η ανάσχεση της πρώτης Τζιχάντ

Σε αυτή τη σειρά άρθρων παρουσιάζουμε επιλεγμένες σκηνές από την ιστορία της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Ρωμανία ή Βασιλεία των Ρωμαίων ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή ‘Βυζάντιο’).  Continue reading “Η γέννηση του Ισλάμ και η ανάσχεση της πρώτης Τζιχάντ”

Ο Χριστιανικός πολιτισμός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (γνωστὴ ως Ρωμανία/’Βυζάντιο’)

(NovoScriptorium: Το τμήμα της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που επιβίωσε στην Ανατολή ονομάστηκε ‘Ρωμανία‘ από τους κατοίκους της, το οποίο σημαίνει ‘η χώρα των Ρωμαίων’. Το πολιτιστικό τους παράγωγο το ονομάζουμε ‘Ρωμηοσύνη’. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια ‘Βυζαντινή Αυτοκρατορία’ στην Ιστορία. Και βεβαίως, ουδεμία σχέση έχει το σημερινό βαλκανικό κράτος της Ρουμανίας -Romania- με την Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής)

Του Θωμά Φ. Δρίτσα Continue reading “Ο Χριστιανικός πολιτισμός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (γνωστὴ ως Ρωμανία/’Βυζάντιο’)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑