Η μετάβαση από την Αρχαιότητα στο ‘Βυζάντιο’

(NovoScriptorium: Επιλέξαμε να γίνει τούτη η ανάρτηση καθώς, πάρα τις κάποιες επί μέρους διαφωνίες μας επί του κειμένου, ο συγγραφέας απαντά πολύ πειστικά και με βάσιμη, όσο και ισχυρή, επιχειρηματολογία για το ζήτημα του Ελληνισμού εντός της -Ανατολικής- Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λίαν ωφέλιμο και χρήσιμο θεωρούμε κάθε αντίστοιχο κείμενο εις την αφύπνιση των Ρωμηών-Ελλήνων αλλά και στον συνετισμό κάποιων εξ αυτών που υβρίζουν την ίδια τους την Ιστορία και υπόσταση – βλέπε ‘αρχαιολατρίζοντες’ και ‘αντιβυζαντινίζοντες’) Continue reading “Η μετάβαση από την Αρχαιότητα στο ‘Βυζάντιο’”

Η «Μικρή Εποχή των Πάγων της Ύστερης Αρχαιότητας» και η εξασθένηση του Βυζαντίου

Μία ξαφνική παρατεταμένη –και όχι σύντομη όπως θεωρείτο μέχρι σήμερα– περίοδος κρύου στο βόρειο ημισφαίριο κατά τον 6ο και 7ο αιώνα, μεταξύ 536 και 660 μ.Χ., συνέβαλε σε δραματικές κοινωνικές αναστατώσεις, στην εξασθένηση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Βυζαντίου) και στην επέκταση των Αράβων. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας επιστημονικής έρευνας, που για πρώτη φορά ονομάζει αυτή την περίοδο «Μικρή Εποχή των Πάγων της Ύστερης Αρχαιότητας». Continue reading “Η «Μικρή Εποχή των Πάγων της Ύστερης Αρχαιότητας» και η εξασθένηση του Βυζαντίου”

Ρωμηοσύνη

του Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου, κ. Ιεροθέου

Η Ρωμηοσύνη δεν είναι ένα διανοητικό ιδεολόγημα, ούτε απλώς μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά το αυθεντικό και αληθινό βίωμα, πού το βιώνουν και σήμερα πολλοί άνθρωποι, πού συντονίζονται σε αυτήν την συγκεκριμένη στάση ζωής. Αυτόν τον τρόπο ζωής, πού διαφέρει ριζικά από τον φράγκικο τρόπο ζωής τον έζησαν όχι μόνον στα Μοναστήρια και στους τόπους της ασκήσεως, αλλά και στον κοινωνικό χώρο.
Continue reading “Ρωμηοσύνη”

Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσών κ. Μάρκου Βασιλάκη

(Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀθηνῶν 5.2.2005)

«Φώτιος, τό μέγα ὄνομα, καί τοῦ τε κατ’ αὐτόν καί τῶν μετ’ αὐτόν αἰώνων τό θαῦμα· οὗτινος μεσταί πᾶσαι μέν βιβλιοθῆκαι, πᾶσαι δέ σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας· ὁ… μεγαλοφυΐᾳ καί σοφίᾳ, καί ἀρετῇ καί εὐσεβείᾳ περικλεέστατος… ὁποῖον πολυμαθείας πελάγιον χεῦμα!…πάμμουσον ὁρᾷς παιδείας ἐνδιαίτημα…». Continue reading “Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα”

Ποια στοιχεία καθόρισαν την εξέλιξη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (“Βυζάντιο”);

Στην ανάρτηση αυτή παραθέτουμε απόσπασμα της εισαγωγής από το βιβλίο ‘History of the Byzantine State’ – ‘Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους’, του George Ostrogorsky. Continue reading “Ποια στοιχεία καθόρισαν την εξέλιξη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (“Βυζάντιο”);”

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ ὁμηρικοῦ στίχου κατά τήν πρώιμη ‘βυζαντινή’ περίοδο

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσών κ. Μάρκου Βασιλάκη

Ἀνακοίνωση κατά τίς ἐργασίες τῆς Ὁμηρικῆς Ἀκαδημίας  (Χίος, Ἰούλιος 2011) Continue reading “Ἡ ἐπιβίωση τοῦ ὁμηρικοῦ στίχου κατά τήν πρώιμη ‘βυζαντινή’ περίοδο”

Blog at WordPress.com.

Up ↑