Περιγραφή του πολέμου των λογισμών στον…Όμηρο!

Παραθέτουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο και την νεοελληνική του απόδοση, έπειτα επιχειρούμε μια εις βάθος και πρωτότυπη ανάλυση αυτού. Continue reading “Περιγραφή του πολέμου των λογισμών στον…Όμηρο!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑