Σοφός και Σοφία κατά τον Επίκτητο

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον Στωικό Φιλόσοφο Επίκτητο περί σοφίας και σοφού ανθρώπου. Continue reading “Σοφός και Σοφία κατά τον Επίκτητο”

Blog at WordPress.com.

Up ↑