Ο πυρήνας της σκέψης του Ηρακλείτου και ο συμβολικός τρόπος γραφής του

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε και αναλύουμε, εν συντομία, αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς, τα οποία μας πληροφορούν για τον συμβολικό τρόπο γραφής του Φιλοσόφου, αλλά και για το ποια ήταν η κεντρική ιδέα της κοσμοθεωρίας του. Continue reading “Ο πυρήνας της σκέψης του Ηρακλείτου και ο συμβολικός τρόπος γραφής του”

Ένας στοχαστής με μεγάλη επιρροή στην τάξη των Φιλοσόφων: Επίχαρμος ο Πυθαγόρειος

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Επίχαρμο τον Πυθαγόρειο, με αναφορές στον βίο και τις ιδέες του, πάντα μέσα από τις πηγές, τα αρχαία κείμενα. Continue reading “Ένας στοχαστής με μεγάλη επιρροή στην τάξη των Φιλοσόφων: Επίχαρμος ο Πυθαγόρειος”

Δέν φέρνει εὐχαρίστηση ὁποιαδήποτε ἀγάπη

Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ἄν ἐπικρατοῦσε παντοῦ ἡ ἀγάπη, πόσο διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος μας! Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπάει, ζεῖ στή γῆ ὅπως θά ζοῦσε στόν οὐρανό, μέ ἀδιατάρακτη γαλήνη καί εὐτυχία, μέ ψυχή καθαρή ἀπό φθόνο, ζήλια, ὀργή, ὑπερηφάνεια, κακή ἐπιθυμία.. Continue reading “Δέν φέρνει εὐχαρίστηση ὁποιαδήποτε ἀγάπη”

Όμορφη και ευτυχισμένη εφηβική ζωή;

Δεν είναι όμορφη και ευτυχισμένη πάντοτε η ζωή των εφήβων με τη γνωριμία[=ερωτικό δεσμό, σχέση] και το σεξ, όπως δυστυχώς τη φαντάζονται. Έρχεται κάποτε η στιγμή να δεχθούν τον πόνο των ποικίλων προβλημάτων. Όπως: Continue reading “Όμορφη και ευτυχισμένη εφηβική ζωή;”

Blog at WordPress.com.

Up ↑