Η πραγματική και η ψεύτικη αγάπη ενός ζευγαριού

Η εντολή της αγάπης προς τον Θεόν συμπληρώνεται από τη «δευτέρα εντολή»: «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Continue reading “Η πραγματική και η ψεύτικη αγάπη ενός ζευγαριού”

Τι συνιστά ‘ύβρη’ και πώς τιμωρείται άνωθεν; Υπάρχει ‘συλλογική ευθύνη’;

Στο παρόν άρθρο συνεχίζουμε την ανάλυσή μας στην ‘Βιβλιοθήκη’ του Απολλόδωρου, του Αθηναίου γραμματικού. Continue reading “Τι συνιστά ‘ύβρη’ και πώς τιμωρείται άνωθεν; Υπάρχει ‘συλλογική ευθύνη’;”

Ποια η θεολογική θέση των αρχαίων Ελλήνων για την Υπερηφάνεια;

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε ένα απόσπασμα από την ‘Βιβλιοθήκη’ του Απολλόδωρου, του Αθηναίου γραμματικού, το οποίον απαντά στο ερώτημά μας. Continue reading “Ποια η θεολογική θέση των αρχαίων Ελλήνων για την Υπερηφάνεια;”

Ο Ηράκλειτος ‘ρωτά’: Κοιμισμένος συνεργός της Εξουσίας ή Ελεύθερος Άνθρωπος;

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε και αναλύουμε δύο αποφθέγματα του αρχαίου Έλληνα Φιλοσόφου Ηρακλείτου. Continue reading “Ο Ηράκλειτος ‘ρωτά’: Κοιμισμένος συνεργός της Εξουσίας ή Ελεύθερος Άνθρωπος;”

Blog at WordPress.com.

Up ↑