Τα ευρήματα Νεολιθικής εποχής στο νομό Ξάνθης

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε ευρήματα της Νεολιθικής εποχής στην περιοχή του νομού Ξάνθης. Continue reading “Τα ευρήματα Νεολιθικής εποχής στο νομό Ξάνθης”

Μυκηναϊκά και Μινωικά ευρήματα στην Θράκη

Στο παρόν άρθρο συλλέξαμε και παρουσιάζουμε τις πιο αξιόπιστες αναφορές περί Μυκηναϊκών και Μινωικών ευρημάτων στην περιοχή της -Ελληνικής κυρίως- Θράκης, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαμοθράκης. Continue reading “Μυκηναϊκά και Μινωικά ευρήματα στην Θράκη”

5.000 χρόνια ιστορίας φέρνουν στο φως οι ανασκαφές για τον ΤΑΡ

Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στη Θράκη από τη Νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.) έως τα μεταβυζαντινά χρόνια έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG). Continue reading “5.000 χρόνια ιστορίας φέρνουν στο φως οι ανασκαφές για τον ΤΑΡ”

Blog at WordPress.com.

Up ↑