Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος δεύτερον – Ινδία)

Στην Ινδία. Οί ’Ινδοί νοσταλγούν, αφ ’ ότου εμφανίστηκαν στήν υδρόγειο, λύτρωση άπό τήν αμαρτία, αλλά δέν τήν βρίσκουν. «Έξ αυτού ή νοσταλγία προς ένα λυτρωτή, ή προσδοκία τής επικείμενης ελεύσεώς του ώς σωτήρα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε
όσες φορές προσέφεραν αιματηρή θυσία, συνηθέστατα πρόβατο, εκραύγαζαν: «πότε θά γεννηθεί ό Λυτρωτής;» . Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος δεύτερον – Ινδία)”

Ιππήλατα άρματα 4.000 χρόνων αποκαλύφθηκαν στην Ινδία

Πολεμικά άρματα, σπαθιά και κράνη ηλικίας 4.000 χρόνων αποκάλυψαν Ινδοί αρχαιολόγοι στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια πολέμων κατά την Εποχή του Χαλκού. Αποκάλυψαν, επίσης, ένα φέρετρο διακοσμημένο με οκτώ χάλκινες ανθρωπομορφικές φιγούρες και μοτίβα με λουλούδια σε δύο του πλευρές. Continue reading “Ιππήλατα άρματα 4.000 χρόνων αποκαλύφθηκαν στην Ινδία”

Blog at WordPress.com.

Up ↑