Ο ιατρικός συγγραφέας Ιωάννης Αλεξανδρείας

Στο παρόν άρθρο αναδεικνύουμε συνοπτικά μια ιατρική μορφή της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (‘Βυζάντιο’), τον Ιωάννη Αλεξανδρείας. Continue reading “Ο ιατρικός συγγραφέας Ιωάννης Αλεξανδρείας”

Blog at WordPress.com.

Up ↑