Όταν οι Σπαρτιάτες παράκουσαν το Λυκούργο ή ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστραφεί μια κοινωνία!

«Μόνο όταν θα γυρίσω στην Σπάρτη θα σας επιτραπεί να αλλάξετε τους νόμους που σας παρέδωσα», δήλωσε στους συμπολίτες του σύμφωνα με τον Πλούταρχο ο Λυκούργος ο Νομοθέτης (800 π.Χ. – 730 π.Χ), και απέπλευσε για την Κρήτη μην έχοντας βέβαια σκοπό να επιστρέψει ποτέ ξανά στην πατρίδα. Και για να βεβαιωθεί ότι ούτε τα οστά του δε θα επέστρεφαν κάποτε, έτσι ώστε να έβρισκε κάποιος επιτήδειος τη δικαιολογία να αλλάξει τους νόμους, έδωσε εντολή στους υπηρέτες του να αποτεφρώσουν τη σωρό του όταν θα πέθαινε και να σκορπίσουν την τέφρα στη θάλασσα. Και η Ιστορία δικαίωσε το Λυκούργο, αφού όσον καιρό οι Σπαρτιάτες πειθαρχούσαν στους νόμους του, ήταν όχι μόνο η πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, αλλά και οι υπερασπιστές της Ελευθερίας και της Ευρώπης από τους εκ της Ασίας ορμώμενους εισβολείς στη θρυλική μάχη των Θερμοπυλών πρώτα και μετέπειτα στις Πλαταιές. Και για αυτά τους τα κατορθώματα κέρδισαν δόξα αιώνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Continue reading “Όταν οι Σπαρτιάτες παράκουσαν το Λυκούργο ή ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστραφεί μια κοινωνία!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑