Τα Άδανα και η Καρία: ελληνικά τοπωνύμια και περιοχές; και αν ναι, από πότε;

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ‘Ωγυγία‘ του Αθανασίου Σταγειρίτη, Τόμος Α, Σελ. 229-230, το οποίο δίνει απάντηση στο ερώτημά μας. Continue reading “Τα Άδανα και η Καρία: ελληνικά τοπωνύμια και περιοχές; και αν ναι, από πότε;”

Αθανασίου Σταγειρίτη, Ωγυγία: Μυθοποιία – Περί Μύθων

Παραθέτουμε εδώ ένα απόσπασμα από τον πρώτο τόμο της ‘Ωγυγίας’ του Αθανασίου Σταγειρίτη, από το κεφάλαιο ‘Βίβλος Δ’ ή Μυθοποιία – Περί Μύθων’. Ο συγγραφέας επεξηγεί αναλυτικώς πώς δημιουργήθηκαν οι μύθοι και τι σκοπούς εξυπηρετούσε αυτή η δημιουργία. Προτείνεται απαραιτήτως προς ανάγνωση για όλους εκείνους που επιθυμούν να μελετήσουν (και όχι απλώς να διαβάσουν επιφανειακώς) Ελληνική Μυθολογία. Continue reading “Αθανασίου Σταγειρίτη, Ωγυγία: Μυθοποιία – Περί Μύθων”

Αποικίες στη Βόρειο Αφρική και Ωκεάνια ναυτικά ταξείδια των Αρχαίων Ελλήνων. Μια πιθανή χρονολόγηση των ‘Αργοναυτικών’ – Πίνδαρος

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε τρία αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο. Continue reading “Αποικίες στη Βόρειο Αφρική και Ωκεάνια ναυτικά ταξείδια των Αρχαίων Ελλήνων. Μια πιθανή χρονολόγηση των ‘Αργοναυτικών’ – Πίνδαρος”

Blog at WordPress.com.

Up ↑