Ευρήματα της Γενετικής για τους πληθυσμούς του Αιγαίου

(Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο από το NovoScriptorium)

Οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι είχαν μεγάλες γενετικές συγγένειες μεταξύ τους παρά τις όποιες διαφορές τους. Κατάγονταν και οι δύο κυρίως από τους πρώτους νεολιθικούς γεωργούς στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ οι σημερινοί Έλληνες είναι γενετικά παρόμοιοι σε μεγάλο βαθμό με τους Μυκηναίους. Continue reading “Ευρήματα της Γενετικής για τους πληθυσμούς του Αιγαίου”

Μινωικές αποικίες στην Αμερική;

(NovoScriptorium: Αναδημοσιεύουμε το παρόν άρθρο μόνον προς πιθανό προβληματισμό και όχι ως θέση του ιστολογίου. Κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται, από μια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε, έχουν αναιρεθεί -τουλάχιστον έτσι υποτίθεται- από επιστήμονες. Αρκετά όμως εξ αυτών όχι. Άλλωστε, τα αρχαία Ελληνικά κείμενα που αναφέρονται είναι όντως υπαρκτά. Προτείνουμε λοιπόν να προβληματιστεί μεν ο αναγνώστης, δίχως όμως απαραιτήτως να αποδεχθεί ως ‘αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα’ ότι οι Μινωίτες ή άλλοι αρχαίοι Έλληνες είχαν αποικίες στην Εσπερία, σημερινή Αμερική. Μόνο η συστηματική, πολυεπίπεδη επιστημονική έρευνα ίσως κάποτε να απαντήσει με ακρίβεια σε ανάλογες θεωρίες)  Continue reading “Μινωικές αποικίες στην Αμερική;”

Τι συνιστά ‘ύβρη’ και πώς τιμωρείται άνωθεν; Υπάρχει ‘συλλογική ευθύνη’;

Στο παρόν άρθρο συνεχίζουμε την ανάλυσή μας στην ‘Βιβλιοθήκη’ του Απολλόδωρου, του Αθηναίου γραμματικού. Continue reading “Τι συνιστά ‘ύβρη’ και πώς τιμωρείται άνωθεν; Υπάρχει ‘συλλογική ευθύνη’;”

Ποια η θεολογική θέση των αρχαίων Ελλήνων για την Υπερηφάνεια;

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε ένα απόσπασμα από την ‘Βιβλιοθήκη’ του Απολλόδωρου, του Αθηναίου γραμματικού, το οποίον απαντά στο ερώτημά μας. Continue reading “Ποια η θεολογική θέση των αρχαίων Ελλήνων για την Υπερηφάνεια;”

Η διήγηση του Κατακλυσμού από τον Απολλόδωρο: Θεολογικές και πιθανές Γεωλογικές ερμηνείες

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε και αναλύουμε ένα απόσπασμα από την ‘Βιβλιοθήκη’ του Αθηναίου γραμματικού Απολλόδωρου. Continue reading “Η διήγηση του Κατακλυσμού από τον Απολλόδωρο: Θεολογικές και πιθανές Γεωλογικές ερμηνείες”

Blog at WordPress.com.

Up ↑