Τα ευρήματα Νεολιθικής εποχής στο νομό Δράμας

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τις πιο επίσημες αναφορές για ευρήματα της Νεολιθικής εποχής στην περιοχή του νομού Δράμας. Continue reading “Τα ευρήματα Νεολιθικής εποχής στο νομό Δράμας”

Blog at WordPress.com.

Up ↑