Ψυχωφελείς λόγοι Οσίου Θεοδώρου Εδέσσης

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας του Οσίου Θεοδώρου Εδέσσης. Continue reading “Ψυχωφελείς λόγοι Οσίου Θεοδώρου Εδέσσης”

Advertisements

Περί υπερηφανείας – Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Η υπερηφάνεια είναι άρνησις του Θεού, εφεύρεσις των δαιμόνων, εξουδένωσις των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επαίνων, απόδειξις ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξ των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθείας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας. Continue reading “Περί υπερηφανείας – Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου”

Blog at WordPress.com.

Up ↑