Πίνδαρος – Τίποτα καλό δεν είναι εφικτό δίχως θεία συνέργεια, ιδίως δε η Σοφία και η άνθησις του Νου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε πέντε αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο. Continue reading “Πίνδαρος – Τίποτα καλό δεν είναι εφικτό δίχως θεία συνέργεια, ιδίως δε η Σοφία και η άνθησις του Νου”

Αποικίες στη Βόρειο Αφρική και Ωκεάνια ναυτικά ταξείδια των Αρχαίων Ελλήνων. Μια πιθανή χρονολόγηση των ‘Αργοναυτικών’ – Πίνδαρος

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε τρία αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο. Continue reading “Αποικίες στη Βόρειο Αφρική και Ωκεάνια ναυτικά ταξείδια των Αρχαίων Ελλήνων. Μια πιθανή χρονολόγηση των ‘Αργοναυτικών’ – Πίνδαρος”

Blog at WordPress.com.

Up ↑