Φωτισμός, Πίστη, Σοφία, Νηστεία – Άγιος Διάδοχος Φωτικής

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας του Αγίου Διαδόχου Φωτικής. Continue reading “Φωτισμός, Πίστη, Σοφία, Νηστεία – Άγιος Διάδοχος Φωτικής”

Ο Ορθόδοξος λαός ως θεματοφύλακας της Πίστεως

Σε καιρούς σύγχυσης περί του ρόλου των λαϊκών στην Εκκλησία, σε καιρούς διαστρεβλώσεως της πίστης ακόμη και από ποιμένες, ιερείς, αρχιερείς και θεολόγους, νεορθόδοξους, μεταπατερικούς, νεο-πατερικούς και ”μοντέρνους”, εκφραστές του πνεύματος του οικουμενισμού…
Παρουσίαση ωφέλιμων και περιεκτικών Πατερικών απαντήσεων προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων και ανευλαβούς σιωπής, οριοθέτηση των ορθών συμπεριφορών, και γνώση του ρόλου που πάντα είχε ο πιστός λαός στην Ορθόδοξη ιστορία, ως θεματοφύλακας της πίστεως μας.

Continue reading “Ο Ορθόδοξος λαός ως θεματοφύλακας της Πίστεως”

Η Τριαδικότητα του Όντος διατυπωμένη από τον Όμηρο

Στο παρόν άρθρο θα καταδείξουμε πως ο Όμηρος γνώριζε και κήρυττε την Τριαδικότητα του Θείου Όντος, χρησιμοποιώντας τον αναλυτικό τρόπο των αρχαίων Φιλοσόφων και ουχί αυθαιρετώντας, όπως ίσως μερικοί να υποθέσουν. Continue reading “Η Τριαδικότητα του Όντος διατυπωμένη από τον Όμηρο”

Η αγαθή φρόνηση ως απαραίτητο συνεκτικό συστατικό της Οικογένειας και της Πολιτείας – Όμηρος

Παραθέτουμε το αρχαίο κείμενο και την νεοελληνική του απόδοση, έπειτα μια συνοπτική ανάλυση αυτού. Continue reading “Η αγαθή φρόνηση ως απαραίτητο συνεκτικό συστατικό της Οικογένειας και της Πολιτείας – Όμηρος”

Blog at WordPress.com.

Up ↑