Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τρίτον – Περσία)

Στους Πέρσες, αναμένεται ό Σωτήρας Saoshyant. Όταν θά ερχόταν τό πλήρωμα του χρόνου, θά γεννιόταν από παρθένα. Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τρίτον – Περσία)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑