Ο Χριστιανικός πολιτισμός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (γνωστὴ ως Ρωμανία/’Βυζάντιο’)

(NovoScriptorium: Το τμήμα της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που επιβίωσε στην Ανατολή ονομάστηκε ‘Ρωμανία‘ από τους κατοίκους της, το οποίο σημαίνει ‘η χώρα των Ρωμαίων’. Το πολιτιστικό τους παράγωγο το ονομάζουμε ‘Ρωμηοσύνη’. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια ‘Βυζαντινή Αυτοκρατορία’ στην Ιστορία. Και βεβαίως, ουδεμία σχέση έχει το σημερινό βαλκανικό κράτος της Ρουμανίας -Romania- με την Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής)

Του Θωμά Φ. Δρίτσα Continue reading “Ο Χριστιανικός πολιτισμός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (γνωστὴ ως Ρωμανία/’Βυζάντιο’)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑