Η Τριαδικότητα του Όντος διατυπωμένη από τον Όμηρο

Στο παρόν άρθρο θα καταδείξουμε πως ο Όμηρος γνώριζε και κήρυττε την Τριαδικότητα του Θείου Όντος, χρησιμοποιώντας τον αναλυτικό τρόπο των αρχαίων Φιλοσόφων και ουχί αυθαιρετώντας, όπως ίσως μερικοί να υποθέσουν. Continue reading “Η Τριαδικότητα του Όντος διατυπωμένη από τον Όμηρο”

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Μεγάλης Εβδομάδας: ο θρησκευτικός συναισθηματισμός

π. Παντελεήμων Κρούσκος

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Μεγάλης Εβδομάδας είναι ο θρησκευτικός συναισθηματισμός. Continue reading “Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Μεγάλης Εβδομάδας: ο θρησκευτικός συναισθηματισμός”

Ο Χριστός ως Αρχιερέας προσφέρει τη θυσία και ως αμνός προσφέρεται θυσία

Ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του άπαξ δια παντός λυτρωτική θυσία. Η λύτρωση αυτή συνεχίζει να είναι επίκαιρη για κάθε άνθρωπο κάθε εποχής μέσα στην Εκκλησία, όπου προσφέρεται η αναίμακτη θυσία του Χριστού με τη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός προσφέρθηκε ως λυτρωτική θυσία για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος λαμβάνει άφεση αμαρτιών μέσα από τη θυσία του Χριστού. Continue reading “Ο Χριστός ως Αρχιερέας προσφέρει τη θυσία και ως αμνός προσφέρεται θυσία”

Η ιδεολογία ζωής του Θαλή και η συνάφειά της με την Ορθοδοξία – Σπερματικός λόγος

Στο παρόν άρθρο θα μελετήσουμε αποφθέγματα του φυσικού Φιλοσόφου Θαλή και θα καταδείξουμε την αξία τους. Continue reading “Η ιδεολογία ζωής του Θαλή και η συνάφειά της με την Ορθοδοξία – Σπερματικός λόγος”

Blog at WordPress.com.

Up ↑