Η προσευχή, η νηστεία και η οικοδομή των παιδιών μας

Τι είναι η προσευχή; Η προσευχή δεν είναι κάποια λόγια που λέμε στον Χριστό, για να του ζητήσουμε να μας κάνει εκείνο ή το άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι είναι προτιμότερο κανείς να προσεύχεται, παρά να αναπνέει! Εννοεί δηλαδή αυτό που και η Εκκλησία διδάσκει, ότι η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Continue reading “Η προσευχή, η νηστεία και η οικοδομή των παιδιών μας”

Η προσευχή στην Αρχαία Ελλάδα

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε αποσπάσματα από το έργο του Αθανασίου Σταγειρίτη, “Ωγυγία ή Αρχαιολογία”, τα οποία αναφέρονται στην προσευχή και γενικώς στην στάση του Έλληνος ανθρώπου απέναντι στο θείον. Continue reading “Η προσευχή στην Αρχαία Ελλάδα”

Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος πέμπτον και τελευταίον)

Παρουσιάζουμε εδώ τα 153 Κεφάλαια περί Προσευχής του Αγίου Νείλου του Ασκητού. Η παρουσίαση θα γίνει τμηματικώς. Ακολουθεί το πέμπτο μέρος: Continue reading “Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος πέμπτον και τελευταίον)”

Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος τέταρτον)

Παρουσιάζουμε εδώ τα 153 Κεφάλαια περί Προσευχής του Αγίου Νείλου του Ασκητού. Η παρουσίαση θα γίνει τμηματικώς. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος: Continue reading “Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος τέταρτον)”

Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος τρίτον)

Παρουσιάζουμε εδώ τα 153 Κεφάλαια περί Προσευχής του Αγίου Νείλου του Ασκητού. Η παρουσίαση θα γίνει τμηματικώς. Ακολουθεί το τρίτο μέρος: Continue reading “Άγιος Νείλος ο Ασκητής – Κεφάλαια περί Προσευχής (μέρος τρίτον)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑