Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος δεύτερο

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό εκτεταμένα αποσπάσματα από το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας με τίτλο ‘Κατά Ιουλιανού‘, εκ της “Ελληνικής Πατρολογίας” (J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus). Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα από τους: Ερμή τρισμέγιστο, Πλάτωνα, Πορφύριο, Πυθαγόρα, Σοφοκλή. Continue reading “Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος δεύτερο”

Περί επιθυμιών – Μια Πυθαγόρεια προσέγγιση

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε ένα απόσπασμα “Εκ των Αριστόξενου Πυθαγορικών αποφάσεων καί Πυθαγορικού βίου” όπου αναλύεται συνοπτικώς το ζήτημα των επιθυμιών. Continue reading “Περί επιθυμιών – Μια Πυθαγόρεια προσέγγιση”

Συνάφεια θέσεων μεταξύ Ορθοδοξίας και Πυθαγορείων – ‘Σπερματικός Λόγος’

Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε και σχολιάζουμε αποσπάσματα από το έργο του Ιαμβλίχου “Περί του Πυθαγορείου βίου”, εκ των οποίων θεωρούμε πως προκύπτει μεγάλη συνάφεια πεποιθήσεων με όσα και σήμερα πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί.  Continue reading “Συνάφεια θέσεων μεταξύ Ορθοδοξίας και Πυθαγορείων – ‘Σπερματικός Λόγος’”

Το πραγματικό νόημα της ‘Φιλοσοφίας’, όπως το όρισαν οι αρχαίοι Έλληνες, δημιουργοί του όρου – Πυθαγόρας

Παραθέτουμε αποσπάσματα από το έργο του Ιαμβλίχου “Περί του Πυθαγορείου βίου“, τα οποία καταδεικνύουν τι εννοούσε ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι -και εν γένει οι αρχαίοι Έλληνες γνήσιοι Φιλόσοφοι, όπως συν τω χρόνω θα καταδείξουμε- με τον όρο ‘Φιλοσοφία‘ και πόσο αυτός έχει διαστρεβλωθεί -κατά τη γνώμη μας σκοπίμως και δολίως- κατά τη διάρκεια των τελευταίων ανθρωπίνων αιώνων, για να καταλήξουμε να θεωρείται…’Φιλόσοφος’ σήμερα ένας…Άθεος ή ένας Φιλήδονος ή κάποιος που η σκέψη του δεν συνάδει με το κατά Φύσιν ή την Λογική. Continue reading “Το πραγματικό νόημα της ‘Φιλοσοφίας’, όπως το όρισαν οι αρχαίοι Έλληνες, δημιουργοί του όρου – Πυθαγόρας”

Blog at WordPress.com.

Up ↑