Πίστη και Επιστήμη στην Ορθόδοξη Γνωσιολογία

Του π. Γ. Μεταλληνού

1. Πρόβλημα ή ψευδοπρόβλημα;

Η αντίθεση και κατά συνέπεια η σύγκρουση πίστης και επιστήμης συνιστά πρόβλημα μεν για τη δυτική (φραγκο-λατινική) σκέψη καιψευδοπρόβλημα για την ορθόδοξη πατερική παράδοση. Η επισήμανση αυτή θεμελιώνεται στα ιστορικά δεδομένα των δύο χώρων.  Continue reading “Πίστη και Επιστήμη στην Ορθόδοξη Γνωσιολογία”

Blog at WordPress.com.

Up ↑