Η αποδέσμευση του νου από την λογική

Τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη

Μετά την κάθαρση της καρδιάς έρχεται ο φωτισμός του νου, που είναι το δεύτερο στάδιο της πνευματικής τελειώσεως του ανθρώπου, Στην συνέχεια, πέρα από όσα έχουν γραφτεί, θα εντοπισθεί τι είναι ο φωτισμός του νου και ποιες είναι οι συνέπειές του για τον άνθρωπο. Continue reading “Η αποδέσμευση του νου από την λογική”

Πίστη και Επιστήμη στην Ορθόδοξη Γνωσιολογία

Του π. Γ. Μεταλληνού

1. Πρόβλημα ή ψευδοπρόβλημα;

Η αντίθεση και κατά συνέπεια η σύγκρουση πίστης και επιστήμης συνιστά πρόβλημα μεν για τη δυτική (φραγκο-λατινική) σκέψη καιψευδοπρόβλημα για την ορθόδοξη πατερική παράδοση. Η επισήμανση αυτή θεμελιώνεται στα ιστορικά δεδομένα των δύο χώρων.  Continue reading “Πίστη και Επιστήμη στην Ορθόδοξη Γνωσιολογία”

Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, αλλά θεραπευτική αγωγή

π. Ιωάννου Ρωμανίδη (καθηγητή του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μπαλαμάντ [Λίβανος]). Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του π. Ι. Ρωμανίδη «Πατερική Θεολογία» (απομαγνητοφωνημένες παραδόσεις του στο παν/μιο Θεσσαλονίκης). Το παίρνουμε από το Ζωντανό Ιστολόγιο.

Continue reading “Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, αλλά θεραπευτική αγωγή”

Blog at WordPress.com.

Up ↑