Φιλονικία, Φιλία, Ταπείνωση, Αγάπη και Ομοφροσύνη – Δημόκριτος

Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε και αναλύουμε δύο ρήσεις του Δημοκρίτου περί ‘φιλονικίας’ και ‘φιλίας’. Continue reading “Φιλονικία, Φιλία, Ταπείνωση, Αγάπη και Ομοφροσύνη – Δημόκριτος”

Φιλανθρωπία, Αγάπη, Αισχύνη, Αμαρτία και Κατάκριση: οι θέσεις του Δημοκρίτου

Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε και αναλύουμε τέσσερις ρήσεις του Δημοκρίτου που αναφέρονται στις σχέσεις των ανθρώπων, και οι οποίες έχουν τόσο πρακτική όσο και πνευματική διάσταση. Continue reading “Φιλανθρωπία, Αγάπη, Αισχύνη, Αμαρτία και Κατάκριση: οι θέσεις του Δημοκρίτου”

Blog at WordPress.com.

Up ↑